May 15, 2017

Q-koortspatiënt verliest vangnet


Stichting Q-support, die Q-koortspatiënten bijstaat, houdt op te bestaan, terwijl zich nog steeds nieuwe patiënten melden. „Ze laten ons weer in de steek.”

Sinds oktober 2013 bestaat de stichting Q-support, voor patiënten met Q-koorts. De ministeries van VWS en EZ meldden zich als financiers van de stichting (10 miljoen euro voor vijf jaar), nadat de Nationale Ombudsman een jaar eerder pleitte voor excuses en tegemoetkoming aan patiënten met Q-koorts. Q-support is voor vijf jaar opgericht, in het laatste jaar moeten de activiteiten worden afgebouwd. 

Dat is dus dit jaar.

>> Lees meer op de site van het NRC