Jun 22, 2017

Ergotherapie & Q-koorts


Vier studenten Ergotherapie (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) deden onderzoek naar de ervaringen van QVS patiënten en hun ergotherapeuten met ergotherapiebegeleiding. Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die daar als gevolg van een ziekte beperkingen in ondervinden.

De deelnemende patiënten gaven aan dat ergotherapie hen heel concrete hulp heeft geboden bij het verrichten van praktische zaken en handelingen in hun dagelijks leven. Verder heeft het de aandacht verlegd van de beperkingen naar de mogelijkheden. De behandelende ergotherapeuten gaven onder meer aan dat een luisterend oor heel belangrijk is en dat het in de therapie essentieel is om patiënten hun mogelijkheden te laten zien en vooral te laten ervaren. Bekijk hier een patiëntensamenvatting van dit onderzoek dat tevens bouwstenen moet leveren voor een te ontwikkelen richtlijn Ergotherapie voor QVS patiënten.

Annemieke de Groot, samen met vier HAN studenten ergotherapie Zoë van Rijswijk, Marieke Pekelmans, Esther Kersten en Jill van Bree. Achter de studenten hun begeleiders Ton Santink (HAN) en Edith Cup (RadboudUMC).