Raad van Toezicht

Stichting Q-support kent een kleine, slagvaardige organisatie:

Raad van Toezicht
Dr. Mariet Paes, voorzitter
Prof. Dr. Koos van der Velden
Prof. Mr. Johan Legemaate
Kees van Geffen
Jopie Verhoeven, op voordracht van de patiënten

Mariet Paes: Menselijke maat centraal bij Q-support
In de aanloop naar de oprichting van stichting Q-support is Mariet Paes, directeur van de Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Q-support, geruime tijd in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderwerp is welke vorm van hulp het meest ten goede komt aan de Q-koortspatiënten. De keuze valt nadrukkelijk niet op een schadevergoeding, maar op advies en begeleiding. Daarmee krijgen patiënten ondersteuning bij het opnieuw opbouwen van hun leven. Mariet Paes, die al snel na de uitbraak grote professionele betrokkenheid bij de Q-koortsepidemie ontwikkelt, heeft veel vertrouwen in deze werkwijze. En er is meer om tevreden over te zijn. Mariet Paes over de speerpunten van Q-support. Lees verder.