Vacature

 
Projectleider Samenwerking en professionalisering

Q-support is gevestigd in Den Bosch en is in 2013 in het leven geroepen door het ministerie van VWS om Q-koortspatiënten te adviseren, te begeleiden  en om onderzoek uit te zetten. Per 1 mei  2018 is de eerste opdracht afgerond. De overheid heeft besloten om Q-support een verlenging te geven van drie jaar met een aangepaste opdracht.

Een belangrijk onderdeel van de  nieuwe opdracht is dat de zorg voor de patiënten ondergebracht wordt bij de reguliere zorginstanties, waaronder de woongemeente als eerste regisseur. Daarnaast is Q-support steun – en adviespunt voor alle reguliere professionals die een rol hebben in het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten.

Q-support 2.0. wil samenwerken met andere expertisecentra op het gebied van infectieziekten, inclusief zoönose  ten einde de inbreng van het patiënten belang bij infectieziektebestrijding duurzaam te verbeteren. Q-support en de Radboud Q-koortspoli verrichten samen de aftrap en zijn daarom op zoek naar een:

Projectleider Samenwerking en professionalisering

De projectleider heeft een cruciale rol in het uitwerken van het meerjarenbeleidsplan. De werkzaamheden spitsen zich toe op het vorm geven van de samenwerking en het bevorderen van de kennis en deskundigheid van het bredere netwerk van zorgprofessionals. 

Samenwerking

Q-support en de Radboud Q-koortspoli willen de patiëntenzorg op zowel (para-)medisch (denk aan: ziekenhuis, huisarts, fysiotherapie) als op sociaal vlak (denk aan: gemeente, uwv) beter op elkaar laten aansluiten. Het is aan jou om de intenties verder uit te werken, kansen te zien en deze handen en voeten te geven. Je stelt daartoe een projectplan op dat in een later stadium geëvalueerd kan worden om aanbevelingen op te stellen. Patiënten zijn gebaat bij een integrale aanpak, die domeinen en organisaties overstijgt. Een goede integrale aanpak implementeren en borgen vormt voor jou de uitdaging! Succes, hoe klein ook, motiveert jou om te blijven werken aan de verbetering van de zorg. Je organiseert in samenwerking met de coördinator Overdracht interdisciplinaire overleggen tussen professionals om met toestemming van de patiënt casuïstiek te bespreken. Je brengt professionals met elkaar in verbinding en daagt hen uit om mede vorm te geven aan een integrale benadering van de patiëntenzorg. Daarnaast werk je aan de professionalisering van het zorgnetwerk.

Professionalisering

Q-support heeft de afgelopen jaren een nascholingsprogramma zoönose ontwikkeld voor huis-, bedrijfs- en verzekeringsartsen en medisch specialisten. Hiermee is de kennis over Q-koorts in Nederland toegenomen. Ons ideaal is dat patiënten terecht kunnen bij zorgverleners met kennis en deskundigheid op het gebied van Q-koorts. Door middel van de site Q-koorts.net die dit najaar gelanceerd wordt, met financiering van zorgverzekeraar CZ, kunnen zorgaanbieders zich onderscheiden en hun diensten aanbieden aan de patiënten. Jij brengt de mogelijkheden van dit virtuele netwerk onder de aandacht van betrokkenen en je stimuleert het gebruik ervan.

Jij stelt in samenspraak met netwerkpartners een programma op om de kennis en deskundigheid van het netwerk van zorgverleners te bevorderen. Je onderzoekt hoe de kwaliteit gegarandeerd kan worden en adviseert daarover. Je onderhoudt contacten met de beroepsverenigingen van bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeuten. Afhankelijk van de ontwikkelingen en in overleg met Q-support en de Radboud, kan extra expertise op onderdelen worden ingezet.

Profiel

Je draagt de Q-koortspatiënt een warm hart toe en je weet de Q-koorts problematiek op diplomatieke wijze steeds voor het voetlicht brengen. Belangrijk is je snelle beschikbaarheid en je flexibele inzetbaarheid.

Ben jij ondernemend én diplomatiek? Kan jij laten zien dat je met doorzettingsvermogen resultaten weet neer te zetten?

  • HBO plus en/of Academisch werk- en denkniveau.
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Minimaal 4 jaar ervaring als projectleider of projectmedewerker.
  • Werkervaring in de sector Gezondheidszorg. 
  • Ervaring met het verbinden van de medische wereld en het sociaal domein is een pluspunt.
  • Beschikken over eigen vervoer.

Praktisch

Je werkt zowel in Nijmegen als in Den Bosch. De werkzaamheden worden in hoge mate zelfstandig en solistisch uitgevoerd. De directeur/bestuurder van Q-support is opdrachtgever en direct aanspreekpunt. De stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van  Q-support en het Radboudumc sturen het proces van samenwerking aan.   

Wij verwachten dat de werkzaamheden minimaal 16 uur per week bedragen. Het maximale aantal uren wordt mede bepaald door salaris of uurtarief. Inzet op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (cao Sociaal Werk) of als flexkracht, bijvoorbeeld als zzp ‘er, is mogelijk.

Je reactie kun je tot en met 14 oktober sturen naar secretariaat@q-support.nu t.a.v. mevrouw M. Vegter/HR-adviseur.