Nieuws

Alfons Olde Loohuis over: Autovaccinatie

Enkele Q-koortspatiënten hebben gekozen voor een behandeling met autovaccinatie en de belangstelling ervoor is groeiend onder patiënten. Reden om medisch adviseur Alfons Olde Loohuis eens te vragen naar wat deze behandeling behelst en hoe hij er naar kijkt.

Meer
Herman Kroneman: Nascholing op zoönose voor UWV

Begin 2009 werd het UWV mondjesmaat geconfronteerd met de gevolgen van Q-koorts. Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch adviseur van UWV: ‘In de jaren die er op volgden werd voor medici langzamerhand duidelijk wat de gevolgen van deze onbekende ziekte waren. Inmiddels is er veel meer bekend. Die kennis willen wij met een nascholing intern delen met de verzekeringsartsen. Het signaal van Q-koortspatiënten dat zij onvoldoende worden erkend en dat de kennis te kort schiet is ons bekend en hebben wij ons aangetrokken.’

Meer
Informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen met Q-koorts

Op dinsdag 5 september ontving Q-support de ouders van kinderen en jongeren met Q-koorts. Bij een eerder bezoek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan Q-support was gebleken dat ouders graag meer informatie willen over de gevolgen van Q-koorts voor de gezondheid en het dagelijks leven van hun kinderen. Vandaar dat professor Esther de Vries, kinderarts en infectioloog en Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur, beiden een uiteenzetting gaven. Ook de Kinderombudsvrouw behoorde tot het gehoor.

Meer
Oproep voor deelname aan onderzoek naar nieuw Q-koortsvaccin

Q-VaxCelerate: een Q-koorts vaccin met minder bijwerkingen

De Amerikaanse overheid ziet Q-koorts als een belangrijke bedreiging. Er is een vaccin geregistreerd in Australië, maar dat heeft vaak nare bijwerkingen, vooral bij mensen die Q-koorts hebben gehad. Daarom is dit niet op de markt in Amerika en Europa. Er is een oproep gedaan voor onderzoeksvoorstellen voor de ontwikkeling van een Q-koorts vaccin met minder bijwerkingen. Innatoss heeft samen met Amerikaanse partners een plan gemaakt om zo’n vaccin te ontwikkelen. Aan het onderzoek doen grote universiteiten en kleine bedrijven mee.

Meer
Reactie Annemieke de Groot op amandement Q-support

Annemieke de Groot, directeur Q-support: " Afgelopen donderdag werd een amendement ingebracht o.l.v. Tweede kamerlid van Toorenburg. Samen met een aantal andere Kamerleden bepleitte ze een extra budget van € 100.000,-- voor 2017 voor Q-support en een duurzame borging voor 2018 en verder. Mede namens de Raad van Toezicht wil ik aangeven blij te zijn met deze verruiming. Met dit geld kan met name de extra toestroom van patiënten die nog immer doorgaat goed opgevangen worden.

Meer

Pagina 1 van 21  > >>

Nieuwsarchief