Eigen bedrijf

Als gevolg van de Q-koorts moet u uw bedrijf (gedeeltelijk) afstoten. Enkele tips en wetenswaardigheden:

  • Het afstoten van bedrijfsactiviteiten of uw bedrijf brengt onzekerheden met u mee. In bijzondere gevallen schakelt Q-support een financieel of bedrijfskundig adviseur in die u kan ondersteunen. Neem hiervoor contact op met uw procesregisseur.
  • Hopelijk verzekerde u zich tegen arbeidsongeschiktheid. In dat geval beslist uw verzekering over uw uitkering. Als u het met die beslissing niet eens bent of twijfels heeft, kan Q-support in bijzondere gevallen een jurist, arbeidsdeskundige of medisch adviseur inschakelen. Neem hiervoor contact op met uw procesregisseur.
  • Als u 55 jaar of ouder bent en uw bedrijf vanwege arbeidsongeschiktheid moet beëindigen, kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de IOAZ.
  • Ook als u een uitkering ontvangt, is het aantrekkelijk om passend werk te doen. Dit geldt zeker als uw verzekering niet tot uw pensioengerechtigde leeftijd uitkeert. Als u werk zoekt, kunt u Q-support vragen om ondersteuning. Leg uw vraag voor aan uw procesregisseur. 

Neem contact op met uw procesregisseur / contactpersoon als u overweegt uw bedrijf (gedeeltelijk) te beëindigen en/of vragen heeft over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees hier meer over de inzet van adviseurs

Terug