WIA-uitkering

Het UWV beoordeelde uw arbeidsvermogen en besloot dat u (g)een recht heeft op een WIA-uitkering. Enkele tips en wetenswaardigheden:

  • Als u het niet eens bent met de beoordeling door het UWV, kunt u eerst bezwaar en daarna beroep aantekenen. Ga deze stap niet uit de weg, maar zorg wel dat u zich op deze (soms energievretende) stappen goed voorbereidt. Onder meer betekent dit dat u uw dossier compleet moet hebben, dus met informatie van uw behandelaars, bedrijfsarts, werkgever en het complete (!) dossier van het UWV.
  • Als u moeite heeft zich te concentreren of informatie te onthouden, neem dan iemand mee naar gesprekken met het UWV of neem ze (na dit vooraf aangekondigd te hebben) op.
  • Houd er rekening mee dat het voor u ook na toekenning van een WIA-uitkering financieel aantrekkelijk kan zijn om werk te vinden. Lees meer
  • Voor werkgevers kan het gunstig zijn u na uw WIA-beoordeling aan te nemen. Zij kunnen in aanmerking komen voor subsidies en als u ziek bent kan het UWV de betaling van uw loon van uw werkgever overnemen (no-riskpolis).
  • Als u vindt dat uw gezondheid en daardoor uw arbeidsvermogen als gevolg van de Q-koorts verder achteruit zijn gegaan (en als u aan een aantal andere voorwaarden voldoet), kunt u bij het UWV een herbeoordeling aanvragen. Laat u goed informeren als u deze stap wilt zetten! De uitkomst van de procedure kan ook nadelig zijn! 

Neem contact op met uw procesregisseur / contactpersoon als u een herbeoordeling overweegt en wilt hebben bij het zoeken van werk of vragen heeft over uw uitkering.  Lees hier meer over de inzet van adviseurs

Terug