Inzet van adviseurs

Arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige kan u bijvoorbeeld adviseren als u:

 • merkt dat uw werk door de gevolgen van Q-koorts te zwaar dreigt te worden / frequent verzuimt en aanpassing van werk / werktijden een mogelijkheid kan bieden om uw werk beter vol te houden.
 • zich door de gevolgen van Q-koorts bij uw werkgever ziek meldde en niet goed weet hoe het zit met uw rechten, plichten, procedures en de gevolgen voor uw inkomen.
 • een jaar ziek bent en zich op de eerstejaarsevaluatie wilt voorbereiden. Of het resultaat daarvan wilt laten toetsen.
 • na 88 weken nog steeds arbeidsongeschikt bent en u van het UWV een brief ontvangt over de naderende WIA-beoordeling. Voorbereiding op deze WIA-beoordeling is erg belangrijk.
 • zich wilt voorbereiden op een beslissing van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Arts
Een (verzekerings-)arts kan u bijvoorbeeld adviseren als u:

 • duidelijkheid wilt hebben over de gevolgen van Q-koorts en/of derden (zoals uw huis-, bedrijfs- of verzekeringsarts) die informatie nodig hebben;
 • vindt dat door de Q-koorts uw beperkingen zijn toegenomen / arbeidsvermogen is afgenomen en daarom overweegt om bij het UWV een herbeoordeling aan te vragen.

Ergotherapeut
Een ergotherapeut kan u bijvoorbeeld adviseren als u:

 • merkt dat uw werk door de gevolgen van Q-koorts te zwaar dreigt te worden / frequent verzuimt en aanpassing van werk / werktijden een mogelijkheid kan bieden om uw werk beter vol te houden;
 • tips nodig heeft om uw dagelijkse activiteiten beter vol te houden.

Financieel expert/bedrijfskundige
Een financieel of bedrijfskundig adviseur kan u bijvoorbeeld adviseren als u:

 • zich door de gevolgen van Q-koorts genoodzaakt ziet (een deel van uw) bedrijf af te stoten. Een adviseur kan verschillende scenario’s met u doornemen en financiële gevolgen in kaart brengen.

Jurist
Een jurist kan u bijvoorbeeld adviseren als u:

 • het niet eens bent met een beslissing van uw werkgever om u te ontslaan en de Q-koorts daarin een rol speelt (bijvoorbeeld ontslag in verband met frequent verzuim, verminderd functioneren e.a.);
 • het niet eens bent met een beslissing van het UWV of uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (en termijnen nog niet verstreken zijn);
 • het niet eens bent met een beslissing van uw gemeente over bijvoorbeeld uw uitkering of maatschappelijke ondersteuning. 

Let op: Een vraag om de inzet van een adviseur dient u altijd aan uw procesregisseur / contactpersoon voor te leggen. In principe vergoedt Q-support de kosten voor de inzet van een adviseur niet als verwacht mag worden dat die door derden (zoals door een rechtsbijstandsverzekeraar) gedragen worden.