Onderzoek naar chronische koorts in Bernhoven

Eerste resultaten geruststellend


Internist Peter Schneeberger  (JBZ) en epidemioloog Marit de Lange (RIVM) doen onderzoek naar chronische Q-koorts bij patiënten met een hartklepaandoening in Bernhoven.

Tussen 2007 en 2009 zijn naar berekeningen van Sanquin en het RIVM tussen de 50.000 en 100.000 Nederlanders besmet geraakt met de Q-koortsbacterie. In de regio Brabant Noordoost raakten veel mensen besmet. Een klein deel daarvan loopt risico op het ontwikkelen van chronische Q-koorts. Bij chronische Q-koorts blijft de bacterie zich vermeerderen in het weefsel van de patiënt, onder meer in de hartkleppen. Chronisch Q-koorts van de hartklep is een zeer ernstige ziekte en kan dodelijk zijn als het niet wordt behandeld. In Bernhoven wordt nu, met financiële steun van de Stichting Q-support, onderzocht of er hartkleppatiënten met chronische Q-koorts zijn zonder dat zij dit weten. De eerste resultaten lijken geruststellend.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Peter Schneeberger, arts-microbioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en Marit de Lange, epidemioloog bij het RIVM. Gedurende een jaar worden alle patiënten met een hartklepaandoening in het Bernhoven Ziekenhuis getest op Q-koorts.  Dat leidt er allereerst toe dat besmette patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het levert bovendien informatie op voor andere ziekenhuizen. Als er sprake is van een verhoogd risico zou dat voor andere ziekenhuizen in de buurt van besmettingshaarden aanleiding kunnen zijn dit onderzoek ook standaard te doen bij hartkleppatiënten.

 

Nederlands onderzoek naar chronische Q-koorts

Schneeberger: “Op grond van Frans onderzoek wordt aangenomen dat zwangere vrouwen, mensen met een vaatprothese en mensen met een probleem aan de hartklep tot de risicogroepen voor chronische Q-koorts behoren. De schaal waarop Q-koorts in Nederland is voorgekomen, is vele malen groter en kan tot beter onderzoek leiden. Het is te betreuren dat dit niet al ten tijde van de epidemie is uitgevoerd. Dan hadden we nu al veel meer geweten. Maar inmiddels heeft Nederlands onderzoek aangetoond dat besmetting met de Q-koortsbacterie voor mensen met een vaatprothese duidelijk een verhoogd risico oplevert. Ook zwangere vrouwen, zo is uit Nederlands onderzoek gebleken, liepen tijdens de epidemie een licht risico op een kind met een lager geboortegewicht. Dat onderzoek is ook gedaan door Marit de Lange en haar collega’s. Onderzoek naar het risico voor mensen met een probleem aan de hartklep is in Nederland niet eerder uitgevoerd.”

 

Bijna 10 jaar later

Die belangrijke aanvulling vindt nu plaats in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. De Lange: “Zeker in deze regio is het van belang dat er goed en verantwoord onderzoek wordt gedaan. Zodat we het risico goed in kunnen schatten. Op grond daarvan kunnen we ook andere ziekenhuizen adviseren of het noodzakelijk is om hartkleppatiënten te screenen op Q-koorts. We zijn in februari met dit onderzoek begonnen. We willen 2000 patiënten onderzoeken voor we met een definitieve conclusie komen, maar op grond van de eerste 258 patiënten kunnen we spreken van een geruststellend resultaat. Zeker als je rekening houdt met de mogelijkheid dat de klachten zich enkele jaren na de epidemie pas openbaren. De epidemie ligt nu bijna 10 jaar achter ons. Als er nu geen problemen zijn opgetreden, dan komen die ook niet meer.”

 

Objectieve data

Schneeberger: “De Q-koortsepidemie was omvangrijk en indringend. Er ontstaat dan een collectieve angst. Het is belangrijk om op grond van objectieve data vast te stellen of die zorgen terecht zijn. Het is goed dat Q-support dit onderzoek mogelijk maakt. Hiermee kunnen we hartkleppatiënten en cardiologen van betrouwbare informatie voorzien. Naar het zich nu laat aanzien is dat goed onderbouwd positief nieuws.”