Onderzoek beweegprogramma

Christa Leidsman deed onderzoek naar het beweegprogramma van Q-support

Is beweegprogramma effectief op de verbetering van gezondheid voor patiënten met Q-koorts?

Tot op de dag van vandaag is er geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van beweegtherapie voor patiënten die aan Q-koorts lijden. Daarom wordt er gekeken naar andere ziektes die op Q-koorts lijken. De symptomen van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) komen grotendeels overeen met die van QVS, zoals vermoeidheid, gewrichtspijn of hoofdpijn. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat beweegtherapie een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van patiënten met CVS. Dit zou kunnen betekenen dat beweegtherapie ook bij QVS-en chronische Q-koortspatiënten tot positieve resultaten kan leiden.

De hoofdvraag van het onderzoek is of de werkzaamheid van het beweegprogramma effectief is bij patiënten met chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Deze hoofdvraag bestaat uit drie deelvragen, namelijk:

Deel 1.  Het beweegprogramma zal de vermoeidheidsklachten van QVS- en chronische Q-koortspatiënten verminderen.

Deel 2. Het beweegprogramma heeft een positief effect op het verbeteren van kwaliteit van leven van QVS- en chronische Q-koortspatiënten.

Deel 3. De groepscohesie van het beweegprogramma heeft een positieve invloed op beweging bij QVS- en chronische Q-koortspatiënten.

Om de vermoeidheidsklachten van de patiënten te meten is voor de start van het beweegprogramma dat 13 weken duurt en aan het einde eenzelfde vragenlijst afgenomen. Dit geldt ook voor de fysieke activiteiten (o.a. Body Mass Index, hoge- lage bloeddruk, 6 minuten wandeltest).

20 Q-koortspatiënten in de leeftijd variërend van 23 tot 79 jaar hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Van de 20 Q-koortspatiënten zijn er 5 die chronisch ziek zijn, 7 patiënten met een doorgemaakte Q-koorts en 8 die gediagnosticeerd zijn met QVS. Voor dit onderzoek hebben de patiënten een vragenlijst Multidimensioneel Vermoeidheidsindex 20 (MVI-20) ingevuld. Deze lijst bevat 20 vragen en meet verschillende aspecten van vermoeidheid, zoals algemene vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid, mentale vermoeidheid, vermindering van motivatie en vermindering van activiteit. Daarnaast is er in dit onderzoek een vragenlijst opgesteld met 21 open vragen die tijdens het interview werden gesteld aan 5 Q-koortspatiënten. Er werd gevraagd naar de kwaliteit van leven evenals hoe ze het bewegen in een groep met lotgenoten hebben ervaren.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de algemene en lichamelijke vermoeidheid na afloop van het beweegprogramma is afgenomen. De Q-koortspatiënten blijken alsnog wel last te hebben van hun mentale vermoeidheid.

Bij de fysieke activiteit schijnt alleen hoge bloeddruk te zijn verbeterd. De conditie van de Q-koortspatiënten die hebben deel genomen aan de actieve 6 minuten wandeltest is aanzienlijk vooruitgegaan.

Het beweegprogramma van Q-support heeft een belangrijke invloed op het kwaliteit van leven en groepsbeweging voor Q-koortspatiënten. Het gaat hierbij om de sociale steun, de motivatie om in conditie te blijven, de positieve instelling over de toekomst, de sociale contacten tijdens het beweegprogramma met lotgenoten, het ervaren van het gevoel onderdeel uit te maken van een groep en de intrinsieke motivatie om deel te nemen aan het beweegprogramma.        

Het positieve aspect van dit onderzoek is dat het de basis heeft gelegd voor het verschaffen van meer duidelijkheid of de vraag of de werkzaamheid van het beweegprogramma effectief is op patiënten met chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Er is meer vervolgonderzoek nodig om te kunnen achterhalen of de werkzaamheid van het beweegprogramma daadwerkelijk effectief te noemen is voor de Q-koortspatiënten.

Door: Christa Leidsman, afgestudeerd UU