Wat zijn concentratie problemen?

Er bestaat niet één definitie van concentratieproblemen. Mensen met concentratieproblemen hebben vaak moeite om zich op één taak te richten. Ze zijn snel afgeleid en maken hun bezigheden niet af. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk een halve bladzijde achter elkaar lezen of hun aandacht bij een gesprek houden. Ze zijn vaak iets kwijt of vergeten wat ze van plan waren. Ze kunnen vaak ook moeilijk organiseren of ordelijk zijn. Soms zijn ze impulsief. Dit soort klachten heeft een vervelende invloed op je leven. Veel Q-koorts patiënten hebben last van één of meer van deze klachten.

Er zijn verschillende oorzaken bekend van concentratiestoornissen. Bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, stress, haast of onrust.

Meestal zijn de klachten van korte duur. Een medicijn tegen pijn, vroeg naar bed, gezond eten, beweging of ontspanning kunnen al gauw zorgen voor minder klachten. Soms zijn de klachten van langere duur. Pijn, moeheid, stress of onrust komen vaak door een onderliggende oorzaak, zoals een lichamelijke of psychische ziekte. Verminderde concentratie wordt ook wel in verband gebracht met ouder worden.

Wanneer die onderliggende oorzaak verdwijnt, verdwijnen ook de concentratieproblemen. Dat gaat meestal niet vanzelf. Voor wie last heeft van langdurige concentratiestoornissen zijn er verschillende soorten behandelingen. Deze behandelingen worden uitgevoerd door artsen, therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers of andere zorgverleners. Behandelingen vinden plaats in overleg met de patiënt die ook zelf aan de slag moet met het probleem.

Methode

Welke effectieve behandelingen zijn er voor concentratieproblemen bij Q-koorts? We zoeken dat uit door middel van literatuuronderzoek.

-       De eerste stap is om over dit onderwerp alle belangrijke wetenschappelijke artikelen, boeken, verslagen of rapporten te vinden. Via een computer kunnen verzamelingen van duizenden studies snel worden doorzocht. Wij hebben daarvoor Scopus en ScienceDirect gebruikt. Dat zijn twee grote verzamelingen van studies op het gebied van (sociale) wetenschappen, technologie en geneeskunde. Er is gekeken naar studies van de laatste vijftien jaar, uit de hele wereld. Wij hebben ook nog Google Scholar gebruikt om wetenschappelijke artikelen te vinden.

-       De tweede stap is om juist die studies te vinden die precies gaan over het onderwerp: behandeling van concentratie problemen (bij Q-koorts). Dat doet de onderzoeker door een slimme ‘zoekstrategie’ te bedenken. De gevonden studies worden vervolgens gelezen waarna de belangrijkste zaken er worden uitgehaald. De verwijzingen naar andere literatuur hebben we ook bekeken om te zien of die nog informatie bevatten  (‘cross referencing’).

-       De derde stap is de resultaten op een rijtje te zetten. We maken daarbij onderscheid tussen goede, betrouwbare studies met een sterk bewijs, en zwakke studies die weinig informatie geven. Die laatste studies nemen we verder niet mee. Hieronder vindt u wat we te weten zijn gekomen uit de gevonden, goede studies over de behandeling van concentratie problemen. 

Uitkomsten