Annemieke de Groot

 

 
Voordat Annemieke de Groot directeur van Q-support werd is zij bijna 7 jaar directeur geweest bij het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. In dit huis komen veel professionals samen om op casusniveau afspraken te maken over huiselijk geweld, risicojongeren, veelplegers en nazorg uit detentie.
 
Sinds oktober 2013 is Annemieke de Groot directeur van stichting Q-support. Het thema Q-koorts spreekt haar aan en zij ziet het als een uitdaging om met Q-support stevig aan de slag te gaan voor haar doelgroep. Een belangrijke waarde voor Annemieke is het werken met en voor mensen. Zij wil graag de samenwerking tussen partijen organiseren rondom de chronische Q-koortspatiënten en de QVS-patiënten, maar het moet wel wat opleveren voor die patiënt. Haar boodschap over dat opleveren is helder. Q-support kan mensen niet beter maken. Zij kan wel proberen om de kwaliteit van leven voor mensen met chronische Q-koorts en QVS te verbeteren.