Annemieke de Groot

Sinds eind 2013 is Annemieke de Groot directeur-bestuurder van Q-support. Daarvoor is zij bijna 7 jaar directeur geweest bij het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Een belangrijke waarde voor Annemieke is het werken met en voor mensen. Het thema Q-koorts heeft haar geraakt en zij ziet datzelfde gebeuren bij alle mensen die zich echt gaan verdiepen in wat de ziekte met mensen gedaan heeft en nog steeds doet.

Het thema Q-koorts en de individuele begeleiding van patiënten daarbij was nog een onontgonnen terrein bij de aanvang van Q-support. Niet exact was bekend hoeveel patiënten langdurig ziek waren en zelfs nog niet opgespoord waren. Zorgaanbieders en gemeenten wisten weinig af van de lange termijn gevolgen van de Q-koorts. De epidemie was voorbij maar de gevolgen waren dat zeker niet. Met als gevolg dat patiënten bij aanvang van Q-support vaak al een lange weg achter de rug hadden in hun zoektocht om herkenning en herkenning, hun baan vaak kwijt waren en in een isolement zaten. Gedurende de eerste fase heeft Annemieke met haar team met name geïnvesteerd in het opsporen van mensen met chronische Q-koorts en QVS en aan hen een passend begeleidingstraject op maat geboden. Daarnaast is stevig geïnvesteerd in onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen en trainingen die nog niet eerder aanwezig waren.

Q-support kan mensen niet beter maken. Zij kan wel proberen om de kwaliteit van leven voor mensen met chronische Q-koorts en QVS te verbeteren. Daar wil Annemieke samen met haar team op inzetten. Ook in de huidige fase van Q-support is dat de essentie van het werk. De gemeentelijke professional en professional op het gebied van werk, inkomen en medische zorg worden uitgenodigd om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Mèt kennis van de Q-koorts. Het uiteindelijk streven is om een goed Q-koortsnetwerk van professionals te organiseren die in staat zijn mensen goed van dienst te zijn.