1 februari 2018

Nu de uitnodiging vandaag voor de conferentie verstuurd is, wil ik daar graag wat uitgebreider bij stil staan. Om wat meer achtergrondinformatie te geven maar ook om via mijn blog de vragen aan bod te laten komen die op zo’n moment voorbij komen.

De slotconferentie. Alleen de naam roept al vele vragen op. Want er is toch een verlenging gegeven voor de duur van 3 jaar? Dus hoezo is het woord ‘slot’ gebruikt? Iedereen die die vraag stelt heeft zeker voor een deel gelijk. In eerste instantie is het gestart als een werktitel omdat we tot voor kort ook niet anders wisten dan dat het de afronding zou zijn van de huidige organisatie. Op het moment dat de brief vlak voor kerst kwam, waarin de verlenging aangekondigd werd, is bedacht om die doorstart te markeren onder de titel “Tot hier… en nu verder”.

En toch… het woord ‘slotconferentie’ is tegelijkertijd op zijn plaats. De naam markeert een fase waarin Q-support het eerste deel van haar opdracht heeft uitgevoerd. We staan aan de vooravond van het afronden en opleveren van de producten zoals gepland. En we markeren het begin van een nieuwe periode met een nieuwe opdracht.

Een slotconferentie wordt het dus wat betreft de eerste fase, met een doorkijk naar de toekomst. Er is heel veel werk verzet waar we trots op mogen zijn. Ondersteuning voor Q-koortspatiënten, onderzoeken, grote producties zoals de Werkwijzer, de Kwaliteitsstandaard… te veel om op te noemen. Werk dat voor het voetlicht gebracht mag, nee, moet worden. Niet om onszelf op de borst te kloppen, al vind ik oprecht dat mijn team heel veel pluimen verdient. Nee, vooral  om aan te geven dat het werk niet klaar is. Er moet nog heel veel gedaan worden om zaken te borgen die we in gang gezet hebben. De slotconferentie verbindt allerlei partijen die betrokken zijn bij die borging.

Een conferentie als afronding stond van meet af aan op het programma. Het is een belangrijk moment om opbrengsten te presenteren, om de juiste vragen te stellen, om nog eens extra bewustzijn te creëren over de problematiek en om elkaar te ontmoeten. Eenieder die aanwezig is geweest bij de bijeenkomsten in het provinciehuis, de Cacaofabriek en de Brabanthallen kan dat beamen. Het is bij uitstek bedoeld om samen te komen en elkaar te ontmoeten: hele netwerk van patiënten en professionals.

Ik krijg veel positieve reacties en enkele wat minder positieve. Over de lengte van het programma bijvoorbeeld, en die opmerking begrijp ik. We hebben daar in de opbouw rekening mee proberen te houden. Voldoende ruimte om te wisselen, koffie te drinken en rust te nemen. Tegelijkertijd is het gewoon heel erg moeilijk om iedereen tegemoet te komen in de wensen en meningen. Zoveel mensen zoveel zinnen. Maar het staat iedereen natuurlijk vrij om keuzes te maken: de hele dag te blijven, een deel van de dag bij te wonen, of om tussentijds wat langer rust te nemen. Alle informatie en met name de filmpjes van deze dag staan later uiteraard op de nieuwe website, die we op de slotconferentie samen met Q-uestion in gebruik nemen: www.q-koorts.nl.

Ik merk ook dat er met de conferentie in aantocht meer onrust ontstaat. Wat betekent dat voor het werk van Q-support? Stopt dat op dat moment? NEE! Dat is niet aan de orde. Ook daarna gaan we stevig door met de vervolgfase.

Die ziet er anders uit. Zoveel is duidelijk. Dat betekent niet dat we als Q-support zomaar al die patiënten in het diepe laten springen en hen laten zwemmen. Zeker niet! Zoals u van ons gewend bent gaan we zorgvuldig met u als patiënt om, ook wat betreft de overdracht naar de gemeenten. We zullen dat traject ook kritisch volgen en op allerlei manieren trachten om zaken goed te laten verlopen.

Tot voor kort was het nog ongewis hoe zaken juridisch vormgegeven zouden moeten worden. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat de huidige stichting blijft bestaan. Dat maakt het praktisch bezien een stuk gemakkelijker voor wat betreft de bestanden, de werkwijze, de mensen die in dienst zijn. Dat scheelt heel veel werk kan ik u verzekeren. En voor u als patiënt betekent dit voor een groot deel voorlopig een vertrouwd loket.

Voorlopig. De nieuwe opdracht zal stapje voor stapje verkend worden. We gaan met patiënten en veel partijen kijken wat de komende 3 jaren opgepakt dient te worden. Andere accenten leggen waar nodig en mogelijk, zorgen dat de goede dingen geborgd worden. Hoe dan ook.