10 juli 2018

De afgelopen week heeft vooral in het teken gestaan van het meerjarenplan dat de basis gaat vormen voor de werkzaamheden van Q-support 2.0. Al eerder schreef ik daarover in mijn blog.

Dat opstellen van zo’n plan is niet een klusje dat zomaar wordt geklaard. Het vloeit niet voort uit één hoofd en één pen, het is een plan dat in samenwerking en door samenspraak het levenslicht ziet. Het is een plan dat een logisch vervolg op het verleden moet zijn en met een nieuwe opdracht andere accenten moet krijgen. Het is vooral het proces dat telt om tot een product te komen. En heb je eenmaal het plan dan volgt de doorrekening om de begroting te laten matchen met de opdracht en de bijbehorende activiteiten. Niet onbelangrijk, want we zijn uiteraard gebonden aan een budget.

Dat speelde met name de afgelopen week. Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met (groepen van) mensen die ik graag wilde horen over de conceptversie. Is dit een acceptabel plan wat betreft vorm en inhoud? Herkennen de betrokkenen zich hierin of dienen er toch nog andere accenten gezet of aanvullingen of aanpassingen te komen? De berekeningen hebben plaatsgevonden en de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd. Het sluitstuk is dan dat de Raad van Toezicht instemt met deze meerjarenvisie met bijbehorende begroting.

Inhoudelijk kunnen de plannen niet echt een verrassing zijn. Er is vooraf breed ‘opgehaald’ door de kwartiermaker. Met het team, patiënten (ervaringsdeskundigen en de Denktank)  en Q-uestion is op een heidag uitvoerig gesproken over de toekomst.  En zoals u allen weet hebben we al een stevige koers uitgezet in onze uitgave bij de eindconferentie. Wat vooral nu nog aan de orde komt bij gesprekken zijn zaken als de toon, de accenten die mogelijk verlegd dienen te worden en de opbouw van het stuk.

De laatste hand volgt uit alle gesprekken en dat betekent dat u als lezer binnenkort de goedgekeurde versie ziet verschijnen op de website van Q-support.

Daarmee sla ik een bruggetje naar een ander thema dat nog op het lijstje van ‘things to do’ staat: de website van Q-support. In aanloop naar de afronding van de eerste fase was het plan geboren om te komen tot één website www.q-koorts.nl. Die is zoals u weet gelanceerd tijdens de slotconferentie en inmiddels al behoorlijk gevuld. Dat vullen is niet van de ene dag op de andere gebeurd.

Zowel Q-uestion als Q-support kijken zelf wat van hun eigen site naar de algemene site verplaatst kan worden of wat in het bijzonder van de eigen organisatie is. Specifieke informatie over de eigen organisatie hoort  op de eigen website, een meerjarenplan ook. Maar heel veel zaken als filmpjes, onderzoeksresultaten, een Werkwijzer en een Kwaliteitsstandaard zullen nu en in de toekomst op de gezamenlijke informatieve site geplaatst worden.

Met die bril gaan we deze week kijken. Onze eigen website zal er dus in de toekomst wat ‘sober’ gaan uitzien. Alle andere zaken die niet specifiek bij Q-support horen vindt u op de algemene site: www.q-koorts.nl

De vakantietijd breekt aan en dit zijn klusjes die nu even opgepakt kunnen worden. Denken we, want je weet het nooit zeker. In ieder geval gaat het gewone werk voor Q-support door, al zult u af en toe merken dat deze en gene een weekje vrijaf heeft.  In deze meer rustige periode wil ik ook mijn blog een paar weken een time-out geven. Mijn rol hierin is niet leidend, wel dat het aantal lezers wellicht een stuk minder is en ook omdat er in deze periode nu eenmaal minder te vertellen is. Dus zonder tegenbericht wens ik u een hele fijne vakantie toe wanneer u plannen heeft of anders in ieder geval opnieuw heel veel mooie zomerse dagen in het verschiet. Tot over een paar weken!