11 april 2018

U heeft mijn wekelijks inkijkje in het werk van Q-support de afgelopen weken even moeten missen. Na een intensieve periode waarin we toewerkten naar een slotconferentie en bouwden aan het vervolg van Q-support, heb ik even genoten van een fijne vakantie. Om nu weer met nieuwe energie de schouders te zetten onder het werk voor de Q-koortspatiënten.

Al is het alweer een aantal weken geleden: ik wil toch nog even met u terugkijken op een waardevolle slotconferentie. Oftewel een startconferentie voor de volgende fase, zoals door velen is opgemerkt. Want de dag stond in het teken van het opleveren van kennis en een groot aantal producten, maar gelukkig niet in het teken van het einde van Q-support. Nadrukkelijk is een doorkijkje gegeven naar de toekomst.

Het gevaar van het evalueren van zo’n dag is dat je verzandt in finesses. ’Dit ging goed’ en ‘dit ging niet goed’ wordt uiteraard besproken, er zijn altijd leermomenten. Maar wat bij mij toch vooral overheerst, is een gevoel van verwondering en dankbaarheid. Verwondering en dankbaarheid over het feit dat het thema Q-koorts stevig op de agenda staat en blijft staan en dat daarmee voor de Q-koortspatiënt veel erkenning is gekomen.

Dat betekent natuurlijk niet dat het werk klaar is en ik ben blij dat we de schouders kunnen gaan zetten onder de volgende fase. Daarin staat veel te gebeuren en ik geef u vast een doorkijkje.

Allereerst gaan we met CZ aan de slag om te komen tot een multidisciplinair centrum voor Q-koortspatiënten. Vergelijkbaar met het ParkinsonNet hebben we dit als werktitel Q-koortsNet gegeven. De contouren tekenen zich af en ik hoop u op een zo kort mogelijke termijn hier wat meer over te laten weten. We maken van de nood een deugd en gaan verhuizen. Omdat het gebouw in de Rijnstraat niet meer beschikbaar is en omdat we met de nieuwe ontwikkelingen proberen om één centrale “Q” plek te creëren.

Een goede overdracht naar gemeenten zal uiteraard onze eerste prioriteit blijven. Dat zal zeker een zoektocht zijn en blijven. Ook voor onze mensen is het maatwerk om met de patiënten en gemeenten te kijken wat de best mogelijke begeleiding zal zijn. En hoe we toch die extra begeleiding van een arbeidsdeskundige of een jurist of medisch adviseur aan kunnen bieden. In feite gaan we een nieuwe vergelijkbare zoektocht aan als die van een aantal jaren geleden. Ook toen was het zoeken, maatwerk leveren. Met een nieuwe opdracht is dat niet anders. Er zijn geen pasklare oplossingen maar we kunnen wel streven naar een zo optimaal mogelijke situatie.

Dat geldt ook voor onderzoek. Q-support 2.0 krijgt geen onderzoeksbudget meer maar het thema is niet van de radar. Het is wat mijzelf betreft een uitdaging om te kijken waar we dan wel de handen op elkaar kunnen krijgen voor verder onderzoek. Met mij zie ik her en der anderen zich in toenemende mate sterk maken voor een vervolg op de eerdere, afgeronde onderzoeken. De komende periode zal ik hier zeker een aantal verkennende gesprekken over voeren.

Een organisatie doorstarten betekent ook dat een aantal praktische zaken opnieuw opgepakt moet worden. Een nieuwe Raad van Toezicht treedt aan, contracten moeten opnieuw afgesloten worden  en met het team moeten we de nieuwe koers en werkwijzen verkennen. Kortom, Q-support 2.0 ziet het daglicht. Over al deze ontwikkelingen hoop ik u de komende periode weer opnieuw te informeren via dit wekelijks blog. Alle andere informatie treft u aan op de nieuwe website: www.q-koorts.nl

Tot slot wil ik u graag wijzen op het volgende: Alle Q-koortspatiënten, naasten, medewerkers en andere betrokkenen mogen met zoveel mensen als ze willen gratis de voetbalwedstrijd van FC Oss tegen FC Eindhoven bijwonen, op 28 april in het Frans Heesen Stadion! Dit wordt u aangeboden door FC Oss en maatschappelijk hoofdsponsor Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://www.q-koorts.nl/q-koortspatienten-gratis-naar-fc-oss/