11 januari 2018

Aan het begin van een nieuw jaar wil ik u allereerst alle goeds voor 2018 toewensen. Vaak wordt daar goed bedoeld maar achteloos ‘in goede gezondheid’ aan toegevoegd, maar dat is voor u als Q-koortspatiënt geen vanzelfsprekendheid. Ik wens u speciaal toe dat uw gezondheid mogelijk verbetert, dat u de lichtpuntjes vast kunt houden en, wanneer dat aan de orde is, u gewoon patiënt mag zijn.

Zo op de valreep kwam er voor Q-support heel mooi nieuws. Er komt een doorstart naar Q-support 2.0 als steun- en adviespunt. We hebben dat nieuws tijdens een welverdiend kerstreces in laten dalen en zetten onze schouders weer met nieuw élan onder deze nieuwe opdracht. Ik zie het recente bericht als een erkenning voor het werk van Q-support maar vooral ook een erkenning dat het werk nog niet klaar is.

Dat laatste werd nog eens een keer extra bevestigd door het feit dat we gisteren de 1000ste aanmelding ontvingen. Het is een memorabel moment dat aandacht verdient.

Het getal 1000 staat symbool voor ontelbare adviezen en een groot aantal intensieve begeleidingstrajecten. Voor mensen die nog dagelijks een beroep op ons doen omdat ze ten gevolge van hun ziekte vastlopen. Voor professionals die ook blij zijn dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen.

Het getal 1000 staat symbool voor de grote impact van de Q-koortsepidemie. Vele malen groter dan in aanvang verondersteld. Destijds is een eerste schatting gemaakt van 300 aanmeldingen, we konden in aanvang niet vermoeden dat vier jaar later de teller op 1000 zou staan. Met die ongekende aanwas symboliseert het getal 1000 ook de geweldige inspanningen die mijn team en al die patiënten en deskundigen geleverd hebben om dit te behappen. Daar kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken.

Het getal 1000 onderschrijft dat het werk van Q-support 1.0 nodig is geweest. Het feit dat zich nog steeds mensen aanmelden, onderstreept het feit dat het werk nog niet klaar is. Gelukkig kunnen we dit op een aangepaste wijze voortzetten binnen Q-support 2.0.

Een doorstart naar Q-support 2.0 roept veel vragen op die afgelopen week in alle hevigheid losbarstten. Wat betekent dit voor de patiënten? Maar ook, Wat betekent dat bijvoorbeeld voor een slotconferentie? Vragen waar ik niet altijd direct een antwoord op kan geven. En deels ook weer wel. Want achter de schermen hebben we de afgelopen maanden rekening gehouden met de diverse scenario’s.

Allereerst de vraag over de slotconferentie. Gaat die door op 15 maart? Ja. We willen zoals voorgenomen de opbrengsten van Q-support 1.0 markeren en impliciet vooruitkijken naar de toekomst. Gemarkeerd wordt het einde van een periode waarin veel gezaaid en geoogst is en waarin nieuwe zaadjes zijn geplant. Onder de titel “Tot hier… en nu verder!” zullen we met u stilstaan bij een aantal thema’s.

En wat betekent dat u voor u als patiënt? De contouren zijn duidelijk. Het is de bedoeling om de zorg voor Q-koortspatiënten te borgen binnen de reguliere zorg. Om te gaan fungeren als Steun- en adviespunt voor gemeenten en professionals. Met als stip op de horizon dat na 3 jaar alle instanties en professionals weten wat te doen. In feite nog abstracte woorden, want wat betekent dat nou voor ù persoonlijk? Ik kan u daar niet direct een pasklaar antwoord op geven. Ik heb me voorgenomen om met de nieuwe opdracht in de hand met heel veel patiënten en stakeholders te gaan praten over hoe zij dit zien. Wat ik wel weet is dat we met de nieuwe opdracht ruimte hebben gekregen om dit proces heel zorgvuldig in gang te zetten. We sturen geen patiënten naar een niemandsland en zullen die overdracht zorgvuldig begeleiden. En expertise inzetten waar de professional en impliciet u als patiënt die nodig heeft. En we zullen een aantal zaken dat in gang is gezet, verder uitwerken. Kortom: een nieuw jaar, nieuwe stappen maar wel met dezelfde vertrouwde betrokkenheid voor de Q-koortsproblematiek en u als patient.