Training Omgaan met Q-koorts

De training Omgaan met Q-koorts is herzien. De eerdere training was een afgeleide versie van de training “Herstellen doe je zelf”. Met alle ervaringen rondom Q-koorts is deze nu aangepast en helemaal toegesneden op onze wensen.  De kers op de taart is een mooie lay-out. Het werkboek is volledig in een nieuw jasje gestoken. De eerste training met deze nieuwe aanpak start nog deze maand. Een vervolgtraining is in de maak en zal naar verwachting begin januari als pilotversie van start gaan.

Tevreden over samenwerking
Deze week heeft een goed gesprek plaatsgevonden met een aantal teamleden van Q-support en de Klinisch Arbeidsgeneeskundige Radboudumc. Daarbij is een pilot geëvalueerd. Daarin werkten Q-support en Radboudumc in een aantal casussen samen in de problematiek van Q-koortspatiënten. De gedachte achter de werkwijze is dat, op het moment dat een patiënt voor specifieke klachten in de Radboud komt er ook aandacht is voor problemen op het gebied van werk en inkomen. Vanuit de kliniek worden dan direct die problemen aangepakt. De pilot is naar volle tevredenheid verlopen. Er is dan ook besloten om door te gaan met deze werkwijze wanneer de casuïstiek zich daarvoor leent.

Online Zorgplan
Online Zorgplan is ‘werk in uitvoering’. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit systeem te optimaliseren en verder aan te passen aan de wensen van Q-support.

Overleg VWS
Met VWS is een gesprek gevoerd over het visiedocument van Q-support en zijn de toekomstplannen verder toegelicht. We verwachten binnen nu en een aantal weken uitsluitsel van VWS.

Monitor
Een werkgroepje is aan de slag gegaan met de resultaten van de Q-koorts monitor. Hoe gaan we verder, welke thema’s verdienen meer aandacht en verdieping? Deze thema’s, zoals werk & inkomen en welbevinden worden nu verder uitgewerkt en vertaald naar vier videoberichten voor patiënten. Binnenkort meer.