13 december 2018

Het jaar loopt weer ten einde. Het is altijd een bijzondere periode in het jaar. Op alle fronten werken we, ieder op zijn eigen manier, langzaam naar het kerstreces toe. Heel veel moet op de valreep nog opgepakt en in gang gezet worden. Alsof de wereld rond kerst ophoudt met draaien.

Dat is natuurlijk niet zo. Maar het tekent wel dat iedereen toch de kostbare tijd die wegvalt rond deze dagen vooraf in wil halen. Of nadien.

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik daar even goed aan mee doe. Zo op de valreep van 2018 wil ik ook nog knopen doorhakken om het nieuwe jaar met frisse moed te beginnen. Zo hebben we afgelopen week de laatste hand gelegd aan het herinrichten van de registratiesystemen. En zijn er veel overleggen gepland om die zaken goed te regelen.

Een belangrijk gesprek van deze week wil ik u niet onthouden. De provincie Noord-Brabant is als altijd nauw betrokken bij het Q-koortsdossier. Recent hebben de Staten een amendement aangenomen om € 100.000,– beschikbaar te stellen voor onderzoek naar kinderen. In een andere motie werd een oproep aan het bestuur van de provincie gedaan om extra inspanningen te plegen om Q-koorts stevig op de agenda te zetten en te houden, met name bij gemeenten.

Dat resulteerde in een gesprek met de CdK, de heer van de Donk en gedeputeerde Swinkels. Ik ben heel blij met hun toezegging dat zij eind februari een bijeenkomst willen organiseren voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten om te praten over de warme overdracht. De eerste ervaringen van Q-support zullen centraal staan maar vooral de ervaringen, input en suggesties van gemeenten zullen die dag besproken worden. Hiermee leggen we een stevige basis voor het vervolg van de werkzaamheden. Ik ben blij met het feit dat de provincie op deze manier haar schouders eronder zet.

Een ander belangrijk thema dat deze week hoog op de agenda stond was de landelijke screening. In de nieuwsbrief stond daar al het een en het ander over vermeld, maar voor degenen die daar niet voor ingeschreven zijn nog even een korte update. Onze medische adviseur Alfons Olde Loohuis  heeft de wijze van screening getest met een grote huisartsenpraktijk. Dat werkte naar volle tevredenheid. Inmiddels heeft de Landelijke HuisartsenVereniging ook toegezegd in te stemmen met deze werkwijze. Grote stappen in een ingewikkeld proces. Het betekent concreet dat het opsporen van chronische patiënten in risicogebieden spoedig kan plaatsvinden.

Met deze update zal ik al die andere kleine en grote details van deze week laten voor wat het is. In verband met het voorgaande wel een vraag aan u: mocht u nog niet aangemeld zijn voor de nieuwsbrief: doet u dit dan? Wij mogen als Q-support in het kader van de nieuwe wet op de privacy niet zomaar ongevraagd algemene  nieuwsbrieven toezenden. Maar u blijft er wel mee op de hoogte? Meldt u aan via www.q-support.nu.