13 juni 2019

Na een aantal weken, waarin onze Q-koortsadviseurs het woord kregen, neem ik het stokje weer over. Mijn blog van deze week sluit aan op waar zij afgelopen weken over schreven. Op de schrijnende zaken die we tegenkomen in ons dagelijks werk. Ik wil met name ingaan op de organisatorische kant om hulp voor de individuele patiënt zo goed mogelijk te regelen. Een enigszins technisch verhaal maar niet onbelangrijk.

Q-support werd geconfronteerd met een nieuwe opdracht en ook met veranderende wet- en regelgeving (privacy). Die combinatie heeft een heroriëntatie gevraagd op de werkwijze en de registratie van gegevens. Daar wil ik wat dieper op ingaan.

Allereerst hebben we een nieuw systeem ingericht, “Online Zorgplan” genaamd. Het is de nieuwe en veilige werkwijze voor organisaties die vergelijkbaar werken en moeten registreren. In feite wordt de patiënt nog duidelijker ‘eigenaar’ maar nog meer ‘beheerder’ van zijn of haar eigen gegevens. Door middel van een online systeem kan de patiënt zijn of haar gegevens inzien en beheren. Kan hij of zij zelf beslissen en toelaten wie mee mag kijken. Dat heeft grote voordelen. Voor de betrokkenen transparant, heel veilig gezien de privacy en het systeem biedt veel mogelijkheden voor het organiseren van afspraken en het digitaal afstemmen van zaken tussen hulpverlener en patiënt. Wat we daarmee hebben bereikt is dat vertrouwelijke informatie niet meer via de e-mail verstuurd hoeft te worden en dat de patiënt in toenemende mate regie over zijn of haar traject kan voeren. Met wat hulp van ons, indien nodig, want we begrijpen dat de digitale wereld voor de één wat gemakkelijk is dan voor de ander.

Na een inkijkje in de techniek sla ik een brug naar de praktijk. Met de invoering van het Online Zorgplan kunnen we een volgende stap maken in het verbeteren van de dienstverlening. En kunnen we beter en gemakkelijker een ‘MDO’ organiseren zoals we dat afgekort noemen. Een MDO staat voor een Multidisciplinair Overleg; een overleg waarbij diverse disciplines met elkaar en de patiënt het verdere plan van aanpak afstemmen. Het is een methode die niet nieuw is bij Q-support, we bevorderen immers al jaren de samenwerking tussen partijen. Wat vernieuwend is, is dat we deze wijze van werken in een nieuwe structuur met een nieuw systeem gaan inzetten mèt de patiënt.

De casussen van afgelopen weken lieten bij uitstek zien dat problematiek vaak niet één leefgebied betreft maar juist vaak afstemming vraagt tussen diverse disciplines. Een internist moet mogelijk een behandelplan opstellen met een vaatchirurg. Een huisarts wil mogelijk sparren met een revalidatiearts of een bedrijfsarts. Om maar wat voorbeelden te noemen. Als Q-support willen we die samenwerking ondersteunen en versterken. Q-koortsadviseurs en overige adviseurs kunnen daarbij hun expertise inzetten waar nodig en kan het vervolg monitoren. En de patiënt ervaart zelf op welke wijze ingespeeld wordt op zijn of haar vraag of vragen.

We hebben al wat ‘pareltjes’ van MDO’s mogen ervaren. Patiënten en professionals zien het als een waardevolle manier om heel effectief en efficiënt een vervolgplan op te stellen. Aan Q-support de uitdaging om dit zo goed mogelijk te organiseren. We hebben in ieder geval  het ondersteunend systeem, het werkplan en de eerste ervaringen.

Wie komen voor een MDO in aanmerking? Dat is op voorhand niet zomaar gemakkelijk te stellen. Ook dat is maatwerk. We proberen de lijnen allereerst kort te houden. Geen grote overleggen optuigen waar een beperkte afstemming voldoende is. Maar wel de juiste professionals met de patiënten bijeen roepen wanneer de problematiek dat vraagt. Vaak is dat het geval wanneer professionals moeten overleggen die elkaar niet zomaar vanzelfsprekend weten te vinden. We zullen het gesprek met de patiënt voorbereiden zodat het ook helder is wat het doel van het gesprek is. Met als uiteindelijk doel om in een goede onderlinge samenwerking weer stapjes te  zetten.

Een ander onderwerp waar ik uw aandacht nog even kort voor wil vragen is de Q-tour in Hengelo zaterdag 22 juni a.s. Wanneer u uit die regio komt bent u van harte welkom! Heeft u zich al aangemeld?