15 augustus 2018

Afgelopen week heb ik enkele interviews gegeven voor lokale omroepen. Uiteraard staat de vraag  over de aangepaste rol van Q-support hierbij centraal. Hoe de gemeenten hun nieuwe rol oppakken en last but not least hoe ik zelf hier tegenaan kijk.

Over de nieuwe opdracht kan ik helder zijn. Inmiddels is het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld en de opdracht is duidelijk. Je kunt de grenzen verkennen ten aanzien van de mogelijkheden maar de contouren zijn helder wat betreft mogelijkheden en budget.

Het feit dat de zorg voor de Q-koortspatiënt door de reguliere instanties overgenomen moet worden kan ik begrijpen. En ik kan ook begrijpen dat de Q-koortspatiënt daar een hard hoofd in heeft. Ze zijn immers jaren tegen muren van onwetendheid en onbegrip aan gelopen en willen dat niet opnieuw meemaken. Ze hebben bij Q-support een aantal voorzieningen getroffen die niet zomaar in de reguliere zorg voorhanden zijn. Arbeidsdeskundigen, juristen, medisch adviseurs en financiële deskundigen. Om die reden ben ik ook blij dat we deze deskundigheid nog kunnen leveren gedurende de tweede projectperiode. Weliswaar niet rechtstreeks, maar wel indirect. Via de professional die de rol van de procesregisseurs over dient te nemen. Hiermee kunnen we stapje voor stappen reguliere partijen wegwijs maken in de begeleiding van Q-koortspatiënten.

Ik vind het lastig om direct een oordeel te hebben over de nieuwe fase. In de praktijk zie ik met mijn team hele goede voorbeelden, maar helaas ook minder goede. Er is gewoon ook tijd nodig om – met onderbouwing –  te zien wat goed werkt en wat niet. En er is tijd nodig om te zien hoe het zich ontwikkeld. Misschien werkt het op de langere termijn niet bij die gemeente waar het nu zo goed gaat en heeft de gemeente die nu nog  weerbarstig en zoekend is de deuren juist open gezet.

Ik vind het ook lastig om mijn weg te vinden in de vele meningen die er voorbijkomen over dit thema. Zowel bij professionals als bij patiënten. Waar de één vindt dat alle ziekten gelijk behandeld moeten worden, vindt de ander dat er onderscheid gemaakt moet worden. Kortom: er is naar mijn mening niet direct één lijn te trekken en een goed of fout te formuleren. Ik hoop tussentijds en bij afronding wel veel duidelijker aan te kunnen geven waar de knelpunten zitten of wat mogelijk toch meevalt.

Ik wil deze week ook nog graag uw aandacht vragen voor twee andere thema’s. Allereerst de komende nieuwe ‘Q-tour’. Op vijf plaatsen in het land gaan we bijeenkomsten organiseren, de uitnodiging is er deze week uitgegaan. Q-support en Q-uestion trekken hierin samen op en geven informatie en desgewenst antwoord op uw vragen. En Alfons Olde Loohuis zal u wat meer vertellen over de laatste medische ontwikkelingen en inzichten. U kunt zich aanmelden via de link in de uitnodiging of een mail naar secretariaat@q-support.nu.

Een tweede onderwerp dat ik onder uw aandacht wil brengen is de training “Chronische Q-koorts of QVS; hoe ga ik ermee om?”. Als Q-support zijn we achter de schermen bezig om deze trainingen onder te brengen in de reguliere voorzieningen en op veler verzoek hebben we al wat trainingen zelf georganiseerd en gaan we deze nog organiseren. We zijn bezig met een inventarisatie naar de behoeften en woonplaatsen om groepen patiënten zoveel mogelijk te kunnen clusteren. Ik wil u vragen of u bij interesse voor deze training een e-mail wilt sturen aan r.kouwenberg@q-support.nu. Deelname is kosteloos en u mag eventueel met partner komen. De training bestaat uit 12 of 13 bijeenkomsten en zal bij voldoende deelname verspreid door het land plaatsvinden.