15 februari 2018

De Raad van Toezicht draagt het stokje over
Door Mariet Paes

Onlangs vroeg Annemieke of ik een keer haar wekelijkse blog wilde overnemen. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Q-support en de huidige Raad van Toezicht draagt op 15 maart het stokje over aan haar opvolgers. Graag leg ik in deze blog uit waarom de Raad van Toezicht dit besluit genomen heeft.

Bij de start en gedurende het bestaan van Q-support speelde de Raad van Toezicht een essentiële rol. We werden halverwege 2013 benoemd door de toenmalige minister van VWS. In die periode was er veelvuldig overleg met het ministerie over de statuten, de opdracht en de aanwending van de tien miljoen, die voor Q-support bestemd waren. Een van onze eerste daden was de selectieprocedure voor de aan te stellen directeur. Na de aanstelling van Annemieke als directeur-bestuurder kwamen we op gepaste afstand van de organisatie te staan. We zetten de beleidsmatige koers mee uit en bewaakten die, evenals de financiële kaders. Verder fungeerden we als sparringpartner voor Annemieke en hadden we regelmatig afstemming met Q-uestion en andere stakeholders. Bij de start bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Jopie Verhoeven (geworteld in de patiëntenbeweging), Koos van der Velden (hoogleraar public health), Johan Legemaate (hoogleraar gezondheidsrecht), Hendrik Hoeksema (toenmalig wethouder van Oss) en ik (toenmalig directeur van de Provinciale Raad Gezondheid). We brachten met deze personen veel verschillende expertise, ervaringen en netwerken bij elkaar, die van belang waren voor Q-support. Tussentijds is Hendrik Hoeksema opgevolgd door Kees van Geffen, die momenteel wethouder te Oss is.

We hebben afgelopen jaren kritisch gevolgd hoe Q-support zich ontwikkelde en uitgroeide tot een ankerpunt in het leven van vele Q-koortspatiënten, aan de weg timmerde om Q-koorts op de agenda te houden en door onderzoek de kennis over de ziekte uitbreidde. Q-support kon als kleine organisatie experimenteren met nieuwe werkwijzen, waarin het leven van de Q-koortspatiënt en zijn naasten centraal stond. In de beginjaren maakten we ons nog zorgen of we wel voldoende mensen konden bereiken. Misschien 300 patiënten zoals Q-uestion dacht. Eind 2017 bleken het echter 1000 te zijn. Een resultaat om trots op te zijn, want het bewijst dat Q-support goed werkt. Een resultaat om verdrietig over te zijn, want zo vele mensen hebben te kampen met serieuze problemen door de Q-koorts. Een resultaat dat ons als Raad van Toezicht voor nieuwe problemen stelde. Het budget was niet meer toereikend om alles te doen wat gedaan moest worden. We namen een tweesporenbesluit: enerzijds de huidige organisatie versneld afbouwen zonder de hulp aan patiënten in te perken en anderzijds krachtig pleiten voor een vervolg. We boden onze toekomstvisie ‘het Q-koorts Kompas’ aan minister Schippers van VWS aan. We wilden onder meer de zorg voor Q-koortspatiënten na het einde van Q-support regelen in een Steun- en adviespunt Zoönose. We maakten een verbreding naar zoönosen, omdat de werkwijze en aanpak van Q-koorts ook van betekenis is bij een eventuele uitbraak van een andere zoönose. We wilden dat er dan sneller met adequate hulpverlening zou kunnen worden gestart. Want de start van Q-support eind 2013 was natuurlijk veel te laat; de uitbraak van Q-koorts was immers al in 2007 met een hoogtepunt van het aantal besmettingen in 2009. Door de lange kabinetsformatie bleef een antwoord van het ministerie lang uit en zagen wij ons genoodzaakt Q-support af te bouwen zonder te weten hoe verder. Omdat we trots waren op het vele werk dat door het team van Q-support was verricht, wilden we al die resultaten goed voor het voetlicht brengen. De voorbereidingen voor de slotconferentie van 15 maart werden gestart.

Eind 2017 werd duidelijk dat Q-support een vervolgopdracht zou krijgen; die vervolgopdracht ligt er nu. We veranderden de naam van de slotconferentie in ‘Tot hier … en nu verder!’. Waarom gaat de huidige Raad van Toezicht niet verder? Allereerst wil ik namens ons allemaal zeggen dat we heel blij zijn dat Q-support door kan gaan en Annemieke wederom haar schouders onder de nieuwe opdracht wil zetten. We denken echter dat voor deze opdracht gericht op het onderbrengen van de hulpverlening bij gemeenten andere expertise, andere ervaring en andere netwerken vertegenwoordigd moeten zijn in de Raad van Toezicht. Daarom dragen wij op 15 maart het stokje over aan een nieuwe Raad van Toezicht die formeel met haar taak begint op 1 mei 2018, na de afronding van de eerste periode van Q-support.