15 mei 2020

In een gesprek met onze ervaringsdeskundigen afgelopen week kwamen de berichten over een mogelijke verruiming van taken ten aanzien van coronapatiënten aan de orde. En uiteraard ook de onrust die daarmee bij een aantal van u is ontstaan. In dat gesprek heb ik wat meer tekst en uitleg gegeven. De ervaringsdeskundigen gaven aan dat dit mogelijk net de zaken waren die voor u extra verduidelijking kunnen geven en waar deze week mijn blog over moest gaan. Bij deze dus.

Ik heb eerder deze week met name een vrij technisch verhaal afgestoken en ga dat nu weer doen om zaken te verhelderen. Te beginnen met menskracht en middelen.

Allereerst: we moeten eerst afwachten wat de exacte opdracht gaat worden. Pas daarna kunnen we iets gaan doen. Dus ik wil iedereen oproepen om nog niet te veel op de troepen vooruit te lopen. Maar hoe die opdracht ook zal luiden: het wordt een gescheiden traject van Q-support.

Veel onrust ontstond over de financiën. Wordt het geld voor de Q-koortspatiënten nu zomaar gedeeld met de coronapatiënten? Mijn antwoord is nee, nee en nog eens nee. Dat is niet aan de orde. In overheidsland krijg je een budget aan de hand van een ingediende begroting voor een bepaalde tijd. Voor Q-support is een begroting opgesteld en dat zal voor C-support ook het geval zijn. Dat zijn dus aparte financiële stromen en dat blijft zo. Er wordt dus geen cent overgeheveld naar een tweede doelgroep.

Mocht er dus een doelgroep zijn die ook extra nazorg behoeft dan wordt dit een aparte financieringsstroom en een aparte organisatorische eenheid. De Q-koortspatiënt hoeft niet aan te kloppen bij het C-loket en omgekeerd ook niet.

Dat geldt ook voor menskracht. Natuurlijk kan het huidige team er zomaar een taak bij krijgen. Een extra doelgroep betekent extra menskracht. De ‘C’ vraagt weer specifieke kennis en er is sprake van een ander netwerk. Dus alles op één hoop vegen is überhaupt niet aan de orde.

Dat in de voorzieningensfeer zaken gezamenlijk worden gebruikt door de twee loketten, lijkt logisch. Zo is het kapitaalsvernietiging om een ICT systeem dat heel goed voor twee doelgroepen gebruikt kan worden, twee maal aan te schaffen. Maar nogmaals: zorgvuldigheid voorop met  twee gescheiden financieringsstromen.

De onderliggende pijn van de ontstane discussie begrijpen we heel goed. Q-koorts is een trauma dat mensen nu herbeleven. Die willen het ankerpunt niet kwijtraken voor een nieuwe aandoening. En dat is ook het laatste wat Q-support wil.