15 oktober 2019

Afgelopen week stond er weer een Q-tour gepland, ditmaal in Houten. Het went nooit om op al die plaatsen in Nederland te komen en te merken hoeveel patiënten daar zijn, die vaak in een nog groter isolement zitten dan de mensen in de gebieden die als ‘de haard’ van de besmetting gezien worden.

Daar waar patiënten met Q-koorts in bijvoorbeeld Brabant al moeten vechten voor herkenning en erkenning, speelt dat in de kleinere haarden nog meer een rol. Zo heeft Oss bijvoorbeeld zo’n 70 bij ons bekende patiënten in het midden, terwijl in gemeenten in die regio’s vaak maar één Q-koortspatiënt woont. Dat maakt het voor zowel de patiënt als de gemeente extra complex.

Iedere keer trek ik weer belangrijke lessen uit zo’n bijeenkomst. Zo ook nu. Onze aangepaste koers, waarbij we toch als één loket blijven fungeren en de gemeenten betrekken als gesprekspartner in plaats van de zorg volledig over te dragen, leidt bij patiënten soms tot verwarring. Dus met nadruk; komt u er niet uit met uw gemeente dan staan we voor u klaar!

Zo kwam zijdelings ook de vraag naar voren of nog een beroep gedaan kon worden op Q-support nu de Q-koortsadviseur van destijds niet meer in dienst is. Met klem wil ik ook dat benadrukken: we hebben een goed team van Q-koortsadviseurs dat werkzaam is voor àlle patiënten.

Wat we wel nodig hebben is een seintje of een telefoontje. Want we kunnen nu eenmaal niet van iedereen weten of hij of zij onze advisering en begeleiding nodig heeft. Q-koorts is en blijft grillig. Wat vandaag lukt, is morgen weer anders. Dus heeft u een vraag? Neem geen afwachtende houding aan, want die lost uw probleem niet op. U kunt ons via het algemene nummer bellen. Wij gaan ermee aan de slag.

Dit onderwerp kwam o.a. aan de orde in ons wekelijks ‘bijpraatmoment’. Het Q-support team start sinds geruime tijd de maandag met dit bijpraatmoment omdat we concludeerden dat er zoveel gebeurde dat we soms het zicht op elkaars activiteiten dreigden te verliezen. Nu houden we elkaar op de hoogte van bijzondere ontwikkelingen en bekijken we gezamenlijk welke stappen genomen moeten worden.

De Q-tour kwam ter sprake en ook een goed gesprek dat Q-koortsadviseurs hebben gehad met de wethouder van de gemeente Helmond. Met veel respect kijken we naar gemeenten die hun best willen doen voor de Q-koortspatiënten. Ze kunnen niet altijd wonderen verrichten, maar het begrip en het respect zijn essentieel.

We constateren nog maar eens dat we ons verwonderen over de grote verschillen tussen gemeenten. En hoe helpend een gezamenlijke bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren kan zijn in een gemeente met meerde Q-koortspatiënten. We zien mooie voorbeelden voorbijkomen waarbij op deze manier het verschil gemaakt wordt. Goed voorbeeld doet volgen. We gaan gemeenten die dit nog niet gedaan hebben de suggestie geven om ook op deze manier de verbinding te leggen met hun inwoners met Q-koorts. Alle kleine beetjes helpen.