16 mei 2018

Deze week wil ik mijn blog wijden aan de bijzondere giften die af en toe gedaan worden aan Q-support en wat meer uitleg geven hoe we daar als organisatie mee omgaan.

Het krijgen van giften is zeker geen doel op zich. Q-support krijgt een budget van de overheid en dat moet leidend zijn. Het is echter ook niet zo dat we helemaal geen giften mogen ontvangen, er is zelfs een korte zin aan gewijd in de stichtingsakte dat een gift deel uit mag maken van de inkomsten.

Enige tijd geleden werd een gift gedaan door de echtgenote van een overleden patiënt. Uit dankbaarheid voor de goede begeleiding had ze de genodigden bij de begrafenis gevraagd om een extra bijdrage te geven voor Q-support. Een triest dieptepunt is zo’n overlijden, en een hartverwarmend gebaar.

Enige tijd geleden werden Q-koortspatiënten uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een wedstrijd van FC Oss. Van de businessclub kreeg ik voor Q-support nog eens extra een bijdrage in de vorm van een cheque van € 500,-.

En recent kregen we van het vakantiepark De Norgerberg in Drenthe het aanbod om een beperkte groep patiënten een vakantie aan te bieden. Hartverwarmend! Maar vervolgens is het dan heel belangrijk om met zulke giften zorgvuldig om te gaan.

Het bedrag dat we ontvangen hebben van de partner van de overleden patiënt is in goed overleg besteed. De weduwe vond dat het besteed moest worden aan een uitje voor iemand  die zwaar getroffen was door de Q-koorts en in goed overleg zijn we gekomen tot een gezin dat meerdere Q-koortspatiënten telt. Zowel patiënten als hun mantelzorgende familieleden werden een dag verwend en het gebaar is in dank aanvaard.

Ook de gift van de businessclub is in goed overleg met de gever toegekend. Ons voorstel was om de kinderen met Q-koorts hier speciaal mee te verwennen. Dat was niet zo gemakkelijk, want smaken en leeftijden verschillen nu eenmaal. Uiteindelijk mogen alle bij ons bekende jongeren met een begeleider naar de film. Met dank aan de gulle gevers natuurlijk.

En dat prachtige aanbod van De Norgerberg dat recent op ons pad kwam. Geweldig hoe dat gelopen is. Via Hetty van den Berg, één van de procesregisseurs is dit contact min of meer toevallig tot stand gekomen. Het vakantiepark was geraakt door de verhalen en kwamen met dit aanbod.

Het is natuurlijk altijd lastig om dan een goede keuze te maken uit het grote bestand van patiënten, maar ik kan u verzekeren dat we hierbij niet over één nacht ijs zijn gegaan. Allereerst is voor het beschikbaar gestelde bedrag het uitgangspunt vastgesteld. Mensen een leuke vakantie gunnen is mooi, maar wanneer ze dan geconfronteerd worden met kosten die ze niet op kunnen brengen dan schiet je je doel voorbij. Volledig ontzorgen was het uitgangspunt. Met een reiskostenvergoeding, een boodschappenpakket en inclusief linnen en schoonmaak. En de keuze zou vallen op mensen, gezin of alleenstaand waarvan we wisten dat een vakantie al jaren geen optie was geweest vanwege hun ziekte en omdat het financieel niet mogelijk was.

Met een groepje mensen, met name de procesregisseurs is gekeken wie hiervoor in aanmerking zouden komen, waarna vervolgens het lot bepaald heeft uit de eerste selectie. Zo’n keuze zal altijd discutabel zijn maar ik weet dat zij zorgvuldig en eensgezind gekozen hebben. En dat de vakantie terecht komt bij mensen waarvoor De Norgerberg die geste bedoeld heeft.

En dan rest mij alle ontvangers een fijne filmavond toe te wensen of een fijne vakantie. Het is jullie allen van harte gegund!