16 oktober 2020

  • Het in 2019 door het Erasmus UMC uitgevoerde onderzoek is recent gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel onder de titel Long-term impact of a Q-fever outbreak: an evaluation of health symptoms, health-related quality of life, participation and health care satisfaction after ten years.

U leest het hier: https://authors.elsevier.com/a/1bvVQ55zZIl-j

  •  In navolging op dit onderzoek is Q-support samen met Q-uestion opnieuw in gesprek met het Erasmus UMC om de jaarlijkse check van QVS patiënten verder te ontwikkelen.
  • Annemieke de Groot is in gesprek met VWS over het visiedocument en bijbehorende begroting van Q-support voor de komende periode.
  • Het is van belang dat het organisatiemodel voor Q-support en C-support opnieuw bekeken wordt. Met de nieuwe ontwikkelingen zal de structuur moeten voldoen aan gescheiden financiële stromen en bijbehorende inzet van menskracht en middelen. Wanneer daar meer over bekend wordt zullen we u nader informeren.
  • Op 11 december vinden er opnamen plaats voor vier korte videoproducties die dieper ingaan op thema’s uit de monitor: werk, bewegen, welbevinden en rouw (levend verlies).
  • Rianne Kouwenberg en haar man Ruud zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon: Juliën. Proficiat!
  • Op 21 november is er van 14.00 tot 15.30 uur een weer een webinar dat u live kunt volgen vanaf uw computer of tablet. Noteert de u datum vast? Het thema is leefstijl en wordt ingevuld door Jaqui van Kemenade, huisarts en schrijver van het boek Leefstijl op recept. Natuurlijk zitten Alfons, Bert en Annemieke ook weer klaar om u bij te praten over de actualiteit. Meer informatie krijgt u via de digitale nieuwsbrieven van Q-support en Q-uestion.