17 april 2019

Door allerlei omstandigheden is mijn blog een paar weken niet verschenen. Ik merk dat ik dat zelf niet prettig vind, maar ook dat lezers behoefte hebben aan een wekelijkse update. Een terecht signaal. De huidige opdracht ten spijt verandert er niets aan de situatie waarin mensen zitten en de informatiebehoefte blijft groot.

Deze week dus weer een nieuwe update. Zoals ik vorige keer al in mijn blog meldde, trekken Q-uestion en Q-support opnieuw gezamenlijk op in een tour door het land. Dit keer wordt de lijn van Q-uestion gevolgd en wordt de bijeenkomst op een zaterdagmiddag gehouden. Een paar weken  geleden waren we te gast in Limburg, afgelopen zaterdag in Friesland.

Beide bijeenkomsten waren heel waardevol en beide bijeenkomsten hadden gezamenlijke kenmerken vanwege de letterlijke afstand tot Brabant. Met name in Limburg kwam dat aan de orde. Ik wil aangeven dat ik wel gevoelig ben voor de oproep die er vaak gedaan wordt om Limburg en Friesland en de overige haarden die er ook toe doen, zoals Enschede en Utrecht, niet te vergeten. Die begrijp ik wel. Met name Noordoost Brabant staat nogal eens in de spotlights waar het Q-koorts betreft. Q-koortsdichtheid en afstand spelen daar beslist een rol in.

We proberen daar zeker aandacht daarvoor te hebben; met de Q-kringen, de Q-tour en Q-koortsadviseurs in de diverse regio’s. Maar dan nog is daar niet alles mee ondervangen. In ieder geval blijven we met regelmaat deze gesprekken aangaan, zoals we die afgelopen weken hebben gehouden.

We kijken terug op twee waardevolle bijeenkomsten met een behoorlijke opkomst.  Voor de pauze zijn we allereerst aan de slag gegaan met het thema Positieve Gezondheid. ‘Het spinnenweb’ is daarbij opnieuw geïntroduceerd en ik denk dat menigeen hier inmiddels mee bekend is.

Het thema Positieve Gezondheid levert, zoals we dat ook eerder zagen, soms wat verwarring en discussie op. Mensen met Q-koorts zijn in een aantal gevallen beschadigd en zijn hun vertrouwen in veel instanties kwijt. Ook over wat er mogelijk gedaan kan worden met de uitkomsten van het spinnenweb. Wat gebeurt er met de uitkomsten die toch een momentopname zijn? Kan de UWV arts dit in het slechtste geval tegen mij gebruiken?

Ik wil nogmaals benadrukken dat dit allemaal niet aan de orde is. Het model staat ten dienste van jezelf. Jij vult in en kijkt naar de uitkomsten, eventueel met iemand die je vertrouwt en iemand die het gesprek met je hierover aan kan gaan. Om ervan te leren. En om te kijken of je van die ene vier net nog een vijf of een zes kunt maken, eventueel met hulp van anderen.

De waarde van deze wijze van benaderen is wat mij betreft groot. Gezondheid bestrijkt meer leefgebieden dan alleen het fysieke deel. Kwaliteit van leven kan soms verbeteren door te kijken wat je nog kunt doen op het terrein van zingeving. Of leefstijl. Het gaat erom dat je, mogelijk met wat begeleiding, kijkt wat voor jou nog verbetering zou kunnen brengen. Kleine stapjes maken soms grote verschillen.

Het werken met het spinnenweb vraagt bereidheid om je erin te verdiepen en bereidheid om daarmee te ‘spelen’. Ik zag afgelopen bijeenkomsten hoe verschillend mensen ermee om gaan. De één gaat er serieus voor zitten en de ander zegt ‘dat hij te nuchter is voor dit soort zaken’. De één ziet de waarde ervan in, ook om het als een soort van meetlat te gaan gebruiken, de ander ziet dit niet zitten. Alles is goed, het is úw instrument. Ik hoop alleen dat u het een kans wilt geven. In de praktijk zien we hele mooie voorbeelden waar mensen er zich bewust van worden waar ze van die vier nog een vijfje kunnen maken. Gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren.

Het thema bracht ook positiviteit met zich mee. Ik kreeg van een partner van een patiënt een dankbare mail. Dat ze blij verrast was met wat de uitkomsten lieten zien. Dat haar man ondanks zijn ziekte zo’n prachtig cijfer aan zijn leven gaf. Mooi om te horen! Het was gewoon zo’n pareltje dat af en toe op je pad komt, de moeite waard om te delen met u.

Volgende week draag ik éénmalig het stokje over aan Rianne Kouwenberg. Zij zal vanuit patientperspectief haar werk bij Q-support toelichten.