17 augustus 2017

Zo’n brief van de minister waarin ze aangeeft dat er een steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten moet worden gecreëerd voor de duur van twee jaar, lijkt een simpel gegeven. Maar voor Q-support en de patiënten die nog een beroep op ons doen, brengen deze enkele zinnen heel veel teweeg en roepen ze vooral heel veel vragen op. Ik wil u deze week een inkijkje geven in de stappen die we als Q-support naar aanleiding van deze brief hebben ondernomen. Deels ook om u gerust te stellen. Want het team van Q-support zal alles doen wat in haar macht ligt om de zorg voor u als patiënt zo goed mogelijk te borgen. Maar ook wij zitten met vragen en uitdagingen waar niet direct een antwoord op te geven is.

Het besluit om de zorg voor de Q-koortspatiënt van Q-support voor twee jaar om te zetten in een steun- en adviespunt, is een gegeven. Ik weet dat hier gemengde gevoelens over bestaan en dat een aantal patiënten de hoop had en heeft dat Q-support in ieder geval nog vijf jaar door kan gaan. Daar is niet voor gekozen. Dus gaat Q-support handelen naar die nieuwe werkelijkheid. En vanuit mijn positie wil ik me inzetten om daar het hoogst haalbare uit te halen voor de patiënten.

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe ga je een transitie in gang zetten van een organisatie met complete dienstverlening, die een warm bad wil bieden aan patiënten en die door alle schotten heen kan acteren, naar een situatie waarin de gemeente de regie heeft? Het is een abstracte term; de gemeentelijke regie. Zelf ben ik vooral een mens van de praktijk. De afgelopen weken hebben dan ook vooral in het teken gestaan van de vraag: hoe ga je zo’n opdracht handen en voeten geven?

Allereerst heb ik veel gepraat: met mijn Raad van Toezicht, de provincie, VWS,  mijn team, patiënten, diverse commissies, gemeenten en andere deskundigen. De eerste gedachten zijn opgeschreven, de eerste contouren van een nieuwe werkwijze zijn geschetst. Want per 1 oktober zal Q-support 1.0 haar werkwijze afronden en dient Q-support 2.0 te starten met die nieuwe werkwijze.

De eerste gesprekken hebben veel, heel veel stof tot nadenken gegeven en vooral ook goede gedachten. De rode draad in de gesprekken was dat iedereen het uitgangspunt kan ondersteunen dat een patiënt vooral terecht moet kunnen bij zijn eigen gemeente. En met het gegeven dat dit uitgangspunt omarmd wordt, komt ook de twijfel om de hoek kijken. Want de grootste uitdaging ligt in het feit dat verschillende domeinen verbonden moeten worden: gemeenten, medische zorg en zaken die spelen op het gebied van werk en inkomen. En dat alles met een voor velen nog onbekende ziekte.

Inmiddels hebben we de eerste contouren van de nieuwe werkwijze geschetst. De procesregisseur van Q-support zal in nabije toekomst in een gezamenlijk gesprek met de contactpersoon van de gemeente en de patiënt, bespreken wat al ondernomen is en wat er nog nodig is in de toekomst. Het wordt een warme overdracht en dus niet zomaar een dossier over de schutting werpen. Op de achtergrond blijft Q-support 2.0 aanwezig om de door de gemeenten aangewezen contactpersonen met raad en daad bij te staan. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dezelfde werkwijze gevolgd. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigheid nog steeds van belang. We hebben in ieder geval ook de conclusie getrokken dat we een gemeente en betrokken partners moeten voorzien van voldoende informatie over Q-koorts. Communicatie is bij de warme overdracht dus essentieel.

Tot zover de visie op de praktijk. Er doemen ook veel vraagstukken op. Want: wat wanneer een gemeente niet in staat is de zorg voor de Q-koortspatiënt goed over te nemen? Hoe wordt er op toegezien dat de veronderstelde gemeentelijke regie ook daadwerkelijk een feit wordt?

Die strategische vragen zijn nog niet direct beantwoord. Zaken als inrichting van processen en bedrijfsvoering zijn één, maar ervoor zorgen dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen is een uitdaging die niet alleen bij Q-support 2.0 gelegd mag worden. Daar zullen veel partijen hun schouders onder moeten zetten.

Tot zover de eerste contouren en gedachten. Helaas is het vakantietijd dus het echt knopen doorhakken, laat nog even op zich wachten. Bovenstaande gedachten wilde ik u echter niet onthouden. Wordt vervolgd.