17 januari 2017

Ik heb besloten om mijn wekelijkse blog de komende tijd een ander gezicht te geven dan gebruikelijk. Om u kennis te laten maken met de diverse werkzaamheden  binnen Q-support geef ik het woord aan medewerkers  die ook met veel passie voor de Q-koorts patiënt werken. Deze week heeft Ria van Son, coördinator ervaringsdeskundigen de pen ter hand genomen  

Annemieke heeft het hier al vaker geschreven: we gaan borgen en overdragen. Dit geldt ook voor mij en mijn collega’s. Het is lastig om daarmee niet in een rare spagaat terecht komen. Ik geef nog veel  gas om mooie projecten uit te voeren, waaronder de Q-kringen, en neem tegelijk gas terug om mijn werkzaamheden af te bouwen en waar nodig over te dragen

Dit betekent dat ik constant aan het schakelen ben: het ene moment ben ik bezig nieuwe Q-kringen uit te zetten in Oss, Heesch en Utrecht en het andere moment ben ik bezig met gesprekken om mijn werkzaamheden over te dragen. Dit gevoel is dubbel. Wat kan ik nog allemaal doen, wat moet er allemaal nog gebeuren en wat kunnen we nog allemaal aanbieden aan de Q-koortspatiënt? Ik vind dat moeilijk. Wij, Q koortspatiënten zijn immers nog niet beter. Daar doet al het harde werken van Q-support niets aan af. Ik ben wel van mening dat we soms het verschil  hebben kunnen maken. Kijk naar de training Chronische Q koorts of QVS  hoe ga ik daar mee om? Veel patiënten en naasten hebben daaraan deelgenomen en hebben zich vooral door elkaar en door de begeleiding van de ervaringsdeskundige en de trainer gesteund gevoeld. Ik heb het zelf mogen beleven en heb zelf ervaren en gezien hoe waardevol dit is. Niet voor niets hebben veel deelnemers onderling nog steeds contact en er bloeien zelfs zeer hechte vriendschappen uit op. Je wordt er niet beter van maar je voelt je er wel beter door. Want praten en delen met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en waar je niet alles hoeft uit te leggen, maakt het dragelijker. Je leert vaak ook beter om te gaan met je nieuwe situatie. Mocht je nu denken, daar wil ik nog gebruik van maken. Vertel het ons, dan kijken wij wat we nog  kunnen betekenen.

Dan is het dinsdagochtend en open ik mijn mailbox en zie dat een aantal mensen zich moet afmelden voor de bijeenkomst voor de Q-kring in Den Bosch. Het eerste wat dan in mij opkomt is: jeetje wat vervelend voor ze, ik hoopte juist dat het beter met ze zou gaan. Helaas, voor sommigen heeft zelfs 10 jaar later de ziekte nog steeds zo veel impact dat je afspraken niet na kunt komen terwijl je dat wel zou willen. Wat te doen? Eerst maar eens overleggen met Nelleke Maathuis van Q-uestion. Wij begeleiden samen deze Q kring. Het schakelen in mijn hoofd gaat  beginnen: ken ik nog mensen die kunnen passen in deze Q-kring? Tijdens bijeenkomsten van Q-support of Q-uestion spreek ik vele van jullie en hoor hierdoor ook veel. Zo bel ik een patiënt uit de training in Oss, omdat ik weet dat die zoekende is naar een manier om verbinding te houden met anderen.

Dinsdag avond Q-kring Den Bosch en de eerste patiënten komen binnen. De sfeer is meteen goed; de beste wensen worden uitgesproken en men vindt het fijn dat iedereen er is. Degenen die er niet zijn worden meteen gemist en de nieuwkomers zijn meteen welkom, alsof ze er altijd al zijn geweest. We blikken terug op de vorige bijeenkomst en kijken naar hoe we de Q-kring nu verder vorm gaan geven. Het was een waardevolle avond waarin we samen hebben gedeeld, gelachen, gehuild en de humor niet vergeten zijn. Moe maar voldaan stap ik in mijn auto op weg naar huis, zet de radio aan en hoor het prachtige lied van Claudia de Breij  ‘Mag ik dan bij jou… schuilen als het nergens anders kan en als ik moet huilen droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij, kom wanneer je wil………’ Dit hele lied klopte van A tot Z  bij deze bijzondere avond. Niet alleen in Den Bosch, maar ook in Limburg en Enschede zie ik wat Q kringen kunnen betekenen voor de Q-koortspatiënten en hun naasten.

Dan schakel ik weer en heb ik een gesprek met Annemieke in het kader van mijn afbouw. Mijn contract loopt af en dat betekent dat ik tot 1 april werkzaam blijf bij Q support (dit is geen grapje!). Dit hoort ook bij het afbouwen van een projectorganisatie en dit betekent dat ik niet alles kan afronden en een aantal werkzaamheden moet gaan overdragen. Het blijft een rare spagaat.