17 juli 2019

Naar aanleiding van onze brief over de koerswijziging merkten we dat er nog vragen zijn. Daar wil ik deze week wat uitgebreider op ingaan.

Met de nieuwsbrief waarin we hebben aangegeven dat we voorlopig dat ene loket blijven voor zowel patiënten als professionals, ontstond er mogelijk onbedoeld het idee dat we helemaal teruggaan naar de werkwijze van Q-support 1.0. Dat is niet helemaal de intentie en ik begrijp dat dit enige verduidelijking behoeft. 

De opdracht aan Q-support 2.0 was dat we patiënten moesten overdragen aan de zorg van de gemeenten. Met goede argumenten onderbouwd hebben we in onze eerste evaluatie daar iets van gevonden. Gemeenten zijn vaak wel bereid om hun best te doen voor de Q-koortspatiënt maar niet altijd bij machte om het hele veld van zorg goed te overzien. Een ambtenaar is vaak specialist ten aanzien van WMO-zorg maar kan niet de verbinding leggen met de huisarts, gaat een patiënt niet bijstaan in een UWV-procedure en is zeker geen specialist die vragen kan beantwoorden over de Q-koorts. Te vaak zagen we dat een gemeente niet bij machte was om die goede, integrale zorg te verlenen en dat de patiënt weer te veel moest gaan ‘zwemmen’. Dat vonden we onwenselijk.

Deze redenen hebben gemaakt dat we voorlopig dat ene loket willen blijven, maar u voelt een hele grote MAAR aankomen. Het is zeker niet allemaal negatief wat er gebeurd is. We zien hele mooie samenwerkingen ontstaan tussen patiënten en gemeenten. We zien hele bereidwillige gemeenten en ook patiënten die heel goed hun weg weten te vinden binnen de gemeente en het verdere zorglandschap. Dat is een wezenlijk verschil met Q-support 1.0 en die goede elementen willen we ook koesteren.

Met die ervaringen voor ogen hebben we het woord ‘overdragen’ geschrapt en vervangen door informeren en samenwerken. Hiermee heeft de gemeente wel degelijk een rol maar leggen we de accenten anders.

Wat betekent dat voor u als patiënt?  We gaan door met het leggen van contacten met de gemeente van herkomst en het verbinden van de patiënt met de gemeente door middel van een kennismakingsgesprek.  Loopt het daarna naar tevredenheid voor iedereen dan is Q-support op de achtergrond aanwezig. Heeft de gemeente, de zorgprofessional of de patiënt ons nodig dan zijn we er voor hen.

Het blijft maatwerk, geen casus is dezelfde. En misschien is dat wel de hoofdboodschap. Wanneer de gemeente u goed kan bedienen zijn wij niet nodig, wanneer er meer kennis en ondersteuning nodig is die een gemeente niet kan bieden, dan zijn wij er voor de patiënt en voor de professional.

De minister heeft recent de koerswijziging toegelicht in zijn brief aan de Tweede Kamer. De bij ons en bij Q-uestion bekende patiënten krijgen binnen afzienbare tijd deze brief en de brief over de regeling nog apart aangeboden.

Een groot verschil met Q-support 1.0 is ook dat we ons nu meer richten op een goede verbinding tussen de patiënt en de zorgaanbieders, waaronder de gemeenten. In toenemende mate faciliteren we gesprekken waarbij diverse deskundigen en de patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen afstemming zoeken. Een patiënt die bijvoorbeeld samen met een Q-koortsadviseur, een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts aan tafel gaan. Of een gemeente die samen met een huisarts gaat praten met begeleiding van Q-support. Dat is veel werk achter de schermen. Dat is mogelijk niet zo zichtbaar,  maar levert wel veel op.

Langzaam zien we veel mensen aan een welverdiende vakantie beginnen. Dat geldt ook voor mij. U moet het de komende weken even zonder mijn blog doen. En daarna ga ik met nieuwe energie u informeren over alle lopende zaken.

Ik wens u allen een fijne zomer toe!