18 april 2018

Afgelopen week hadden we een ‘heidag’ zoals we dat in de wandelgangen noemen. In dit geval was het een middag om precies te zijn. Een middag waarin we ons even uit de dagelijkse beslommeringen hebben teruggetrokken en nagedacht hebben over de toekomst.

Dat maken van een pas op de plaats is soms geen overbodige luxe. Dat geldt niet alleen voor Q-support maar voor iedere organisatie. In de hectiek van de dag dreigt het nadenken over je werk soms naar de achtergrond te verschuiven. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Voor Q-support komt daar natuurlijk bovenop dat we duidelijk na moeten denken over de veranderende koers. Hoe gaan we die veranderende opdracht vormgeven? Wat ligt er nog dat we op moeten pakken, maar ook wat ligt er in de toekomst op ons bordje? En dan die stip op de horizon: waar willen we staan over 3 jaar? En hoe verhoudt zich dat met een nieuw in te richten Q-koortsNet zoals CZ dat voor ogen heeft en dat we met extra middelen in mogen richten? Het zijn niet zomaar vraagstukken waar een pasklaar antwoord op te geven is.

Met ‘we’ bedoel ik niet een klein exclusief clubje van medewerkers. We waren met een flinke groep mensen uit alle gelederen. Naast de vaste kern van medewerkers waren er de Commissie Patiënten en de Denktank, (externe) adviseurs, Q-uestion en een afgevaardigde van CZ. Heel veel denkkracht bij elkaar dus. Mensen die heel creatief aan de slag zijn gegaan om het beste uit Q-support en de toekomst te halen.

We werkten in een soort van carrousel. Mensen gingen van tafel naar tafel en vulden aan waar de vorige groep was gebleven. Zelf heb ik op afstand gekeken en geluisterd. Het moet immers een plan van velen worden.

Wat was ik blij verrast met de creativiteit die ontstond. En als altijd zie ik veel bezieling bij de mensen die hun bijdragen leveren. Mensen die opnieuw hun schouders zetten onder een voor velen nog onbekende en onzekere toekomst. Maar met geweldige ideeën waar ik warm van word. En ideeën die tonen hoeveel spirit er is om Q-support geen organisatie te laten zijn die enkel toe gaat kijken hoe gemeenten en professionals het doen.

De volgende stap is om alles wat gezegd is uit te schrijven en te komen tot een meerjarenplan dat in juni voorgelegd wordt aan de nieuwe Raad van Toezicht. Te zijner tijd zal ik u daarover informeren.

Ondertussen gaat het ‘gewone werk’ door. Maar wat is gewoon in deze tussenfase? De procesregisseurs zijn druk doende om gemeenten te benaderen en gesprekken te voeren met patiënten en iemand van de gemeenten. Voor u als patiënt doen we dit stapje voor stapje. Wanneer een nieuwe patiënt zich aanmeldt en de gemeente is nog even onvoldoende ‘klaargestoomd’ voor het begeleiden, dan pakken we zelf de draad op tot dit wel lukt. En zijn er drie gesprekken nodig in een gemeente of een voorlichtingsavond, dat doen we dat. Maatwerk dus.

Daarnaast hebben we een paar andere zaken ook op de agenda gezet. De Q-kringen draaien op diverse plaatsen in het land en er worden nog een paar nieuwe kringen ontwikkeld. Opnieuw trekken Q-uestion en Q-support hierin samen op. En op verzoek van met name veel nieuwe patiënten zijn we bezig om te kijken hoe en of de eerder gegeven training “Chronische Q-koorts of QVS; hoe ga ik ermee om?” opnieuw een aantal keren gegeven kan worden.

Houdt hiervoor de website in de gaten. In principe vindt u alle informatie op de website www.q-koorts.nl  tenzij het echt specifieke informatie is van Q-support of Q-uestion. Dit blog bijvoorbeeld zal op onze eigen website staan maar de informatie over de Q-kringen of trainingen op de Q-koorts website.

Het organiseren van activiteiten en de omslag naar Q-support 2.0 kost tijd. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal teamleden in afwachting van de afronding en nu zullen we het team weer op volle sterkte moeten brengen. Dat kost ook tijd. Die menskracht is nodig om de goede dingen opnieuw te kunnen doen. Gedoseerd zullen we dus de verdere activiteiten op gaan pakken met uitzondering van één onderdeel. Voor Q-support staat de begeleiding van de patiënt centraal en overgangsfase of niet: daar blijven we ons met zijn allen sterk voor maken.