18 mei 2017

Met alle zorgen over waar de Q-koortspatiënten terecht kunnen na beëindiging van de werkzaamheden van Q-support, wil ik deze week toch wat lichtpuntjes met u delen. Allereerst weet ik dat achter de schermen bestuurders en provincie de mogelijkheden bekijken om een ‘light’ versie van Q-support of een soortgelijke voorziening te creëren. Ik krijg er steeds meer vertrouwen in dat dit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Ik ben bij een positief besluit vooral blij voor u, als patiënt. Het kan en mag niet zo zijn dat u binnenkort opnieuw tegen gesloten deuren aanloopt. Dat u opnieuw in uw eentje de strijd aan moet gaan met iedereen die de gevolgen van Q-koorts niet erkent en herkent.

Nogmaals, wij  zullen samen met Q-uestion de eersten zijn die heel erg blij zullen zijn voor u. Maar het zal alsnog een tijdelijke oplossing zijn die voor nu veiligheid biedt maar geen zekerheid voor de toekomst. De vraag staat nog altijd open wat daarna gaat gebeuren. De politiek zal daar na de kabinetsformatie hopelijk snel naar gaan kijken maar dat zal nog enige tijd duren. Om die reden ben ik blij met het ‘noodverband’ dat mogelijk aangelegd wordt. Wanneer er meer bekend is laten we het weten.

Ik wil in dezen toch nog eens wijzen op ons Q-koorts Kompas dat in januari aangeboden is aan de minister. In aanvang heeft zij gezegd dat in dit land voldoende voorzieningen zijn en een goed vangnet. Wanneer dat anders was dan hoorde zij het graag en het antwoord op dat verzoek hebben wij proberen te geven in ons Kompas. We hebben nadrukkelijk gesteld dat de gevolgen van de Q-koorts niet voorbij zijn en dat er nog een aantal maatregelen nodig is.

Een conclusie in dat Kompas was dat er in dit land geen adequate voorziening is die direct advies en begeleiding geeft na de uitbraak van een zoönose als Q-koorts. Dus hebben wij gepleit voor een steun- en adviespunt zoönose. Een Q-support 2.0, oftewel een Z-support 2.0. Het breder trekken dan alleen Q-koorts is een praktische keuze. De methode en de werkwijze van Q-support hebben hun meerwaarde bewezen en dat kan ook toegepast worden op andere uitbraken. Geleerden zijn het met elkaar eens dat het een kwestie van tijd is dat er een herhaling komt. Dan valt er in ieder geval geen gat tussen de uitbraak en daadwerkelijk advies en ondersteuning. Ik hoop nog steeds dat dit de toekomst zal zijn. De Ombudsman is het hiermee eens, nu de politiek nog.

Laatst werd me in herinnering gebracht dat ik een aantal keren stellig heb gezegd dat ik geloof in de eindigheid van Q-support. Dat heb ik inderdaad gezegd met de volle overtuiging dat we in dit land een groep als de Q-koortspatiënten niet in de kou mogen laten staan. Dat die in de reguliere voorzieningen op een juiste wijze bediend en benaderd moeten worden. Dat vind ik nog steeds het hoogst haalbare, maar de realiteit laat zien dat het nog niet zover is en dat de stelligheid van die uitspraak niet reëel is gebleken. Om die reden ons pleidooi voor een (semi) permanent Z-support. Dat vraagt een landelijk besluit en dat is niet morgen al gerealiseerd. Dus is er tot dat moment net wat meer tijd nodig en ben ik blij met de gedachten die er leven bij de bestuurders over tijdelijke ondersteuning.

Ik wil deze week een gemeente speciaal in het zonnetje zetten die op de troepen vooruit loopt. De gemeente Landerd heeft het initiatief genomen om alle Q-koortspatiënten in hun gemeente via Q-support aan te schrijven om te kijken wat zij mogelijk nog aanvullend kunnen bieden. Het beweegprogramma zal onderwerp van gesprek kunnen zijn, of bijvoorbeeld WMO-voorzieningen. Ook is Landerd bereid om een Q-kring te faciliteren. Q-support blijft tot de afronding stand-by, blijft de intermediair tussen alle partijen,  maar het is prachtig dat een gemeente zich sterk maakt en het stokje waar mogelijk over gaat nemen.  Ik hoop dat dit het voorbeeld wordt voor de toekomst.