2 augustus 2017

Annemieke de Groot geeft deze week het woord aan Marjo de Louw, directeur van Maasland Communicatie, al sinds het prille begin van Q-support verantwoordelijk voor de communicatie.

Eind 2013 schreef Annemieke de Groot voor Q-support een pitch (wedstrijd) uit onder enkele communicatiebureaus. Maasland Communicatie won. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Al hadden we toen geen idee wat deze opdracht met ons zou doen.

Nooit eerder in de bijna 25 jaar dat wij actief zijn in dit vak, heeft een opdracht ons zo in het hart geraakt. We konden niet voorzien hoe betrokken wij zouden raken bij de opdracht van Q-support. Toen ons eenmaal duidelijk werd hoe groot en ontwrichtend de gevolgen van Q-koorts waren, en nog steeds zijn, hebben we werkelijk alles uit de kast gehaald om Q-support te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen.

Die doelstellingen waren veelomvattend en complex. Ze hadden betrekking op het zorgen voor naamsbekendheid en het werven van patiënten. Maar ook op agendasetting. Q-koorts moest weer op de nationale agenda en de ingrijpende gevolgen van een besmetting moesten bekend worden. Niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij artsen en instanties diende die kennis te vermeerderen. En dat alles in een tamelijk ingewikkelde bestuurlijk en politieke omgeving. Dat was een prachtige professionele uitdaging.

Bovendien hadden we niet veel tijd. Het moest binnen vier jaar zijn geregeld. Het team van Maasland Communicatie heeft veel werk verzet. We waren communicatieadviseur van Annemieke, de regisseur van alle communicatieactiviteiten, verantwoordelijk voor alle persberichten en -contacten en we verzorgden het ontwerp en de uitvoering van alle communicatiemiddelen. Die varieerden van advertenties en radiospotjes tot nieuwsbrieven en jaarverslagen, van een boek tot de website, van voorlichtingsbrochures tot een mailing aan alle Nederlandse huisartsen, de Q-tour en nog veel meer.

Die veelheid aan middelen was ook nodig vanwege de diversiteit in de  patiëntenpopulatie. Q-koorts kan iedereen treffen. Dus wonen patiënten verspreid over Nederland, hebben een verschillend opleidingsniveau, zijn oud en jong, werkloos, werkend, gepensioneerd, studerend of hebben een eigen bedrijf. De belangrijkste opdracht was ervoor te zorgen dat iedereen die door Q-koorts was getroffen van het bestaan van Q-support kon weten. Vandaar bijvoorbeeld de landelijke Q-tour langs alle besmettingshaarden met steeds advertenties in lokale media. Radiospotjes op NPO1 voor de wat oudere en op Qmusic voor de wat jongere luisteraar. En een niet aflatende stroom persberichten naar alle zendende en schrijvende media om aandacht te krijgen voor de gevolgen van Q-koorts en voor Q-support.

En nu zit ons werk er bijna op. Ik zal het gaan missen. Want ik ben, net als mijn collega’s figuurlijk besmet geraakt  met Q-koorts. In de wetenschap dat velen nog erg ziek zijn en dagelijks de nare gevolgen van Q-koorts ervaren of een geliefde betreuren, hadden wij ons graag nog wat langer ingespannen voor deze zaak. Maar we kijken samen met Q-support ook heel trots naar het behaalde resultaat.

  • Er deden bijna 1000 patiënten een beroep op Q-support. Beduidend meer dan de verwachte 350.
  • Na jaren van stilte staat Q-koorts op de landelijke agenda.
  • Circa 1500 huisartsen en medisch specialisten volgden een (digitale) nascholing.
  • In aanloop naar de voorlichtingsavonden in heel Nederland ontvingen alle 8000 praktiserende huisartsen persoonlijk een brief en een brochure over Q-koorts.
  • Q-support werd uitgenodigd als spreker op diverse nationale congressen: cardiologendagen, Nationaal Congres Volksgezondheid en congres ZonMw over patiëntenparticipatie.
  • De werkwijze van Q-support en met name de actieve rol die patiënten hebben gekregen in de organisatie is niet onopgemerkt gebleven. De poster die Maasland Communicatie  hierover maakte, kreeg de Nationale Posterprijs op het Nationaal Congres Volksgezondheid.

Bij allerlei gelegenheden en bijeenkomsten heb ik patiënten persoonlijk leren kennen. En misschien is dat voor mij persoonlijk nog wel het meest bijzondere resultaat. Want u maakte indruk, grote indruk met uw doorzettingsvermogen, uw kracht, het gevoel voor humor dat velen van u wisten te behouden maar vooral met uw bereidheid om uw persoonlijke verhalen openhartig met ons te delen voor allerlei uitgaven.  Grote dank daarvoor.