2 juli 2018

In mijn vorig blog heeft u kunnen lezen over de Dag van de Q-koortspatiënt op 20 juni. Terugkijkend ben ik blij met de extra aandacht die het thema afgelopen week weer heeft gekregen. Zo’n speciale dag levert op. Het thema en de patiënt blijven er mee op de agenda staan.

Vanuit  Q-support is er in aanloop naar deze dag een ‘save the date’ verstuurd om alle patiënten te wijzen op het feit dat we in het najaar een vijftal bijeenkomsten gaan organiseren, verspreid door het hele land. Zet u de dichtstbijzijnde bijeenkomst in uw agenda? U bent van harte welkom! Het programma volgt later. Met deze nieuwe doorstart hebben wij er behoefte aan om mensen te ontmoeten en om te sparren over de toekomst. Dan kunnen we vanuit Q-support 2.0 een doorkijkje naar de toekomst geven en de eerste ervaringen van het afgelopen half jaar met u delen. Onder het genot van een hapje en een drankje. De ontmoeting en het delen van ervaringen staan centraal.

Dit blog is er vooral voor bedoeld om u te informeren over zaken die spelen en werk dat is verzet de afgelopen week of weken. Het werk met patiënten staat als altijd centraal, maar er gebeurt meer. Zo zijn de afgelopen periode de puntjes op de i gezet wat betreft onderzoeken, de Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire Zorg en de Werkwijzer. Deze laatste ligt nu als test voor bij een testpanel en achter de schermen staat de volledige versie klaar om online te kunnen gaan, zodat iedereen er dan hopelijk veel aan heeft.

De gezamenlijke site van Q-uestion en Q-support, www.q-koorts.nl  krijgt ook steeds meer vorm en inhoud. We hopen dat de site in toenemende mate een belangrijke functie gaat vervullen in het verstrekken van informatie aan alle patiënten en stakeholders. De organisatie specifieke informatie vindt u onder de buttons van Q-uestion en Q-support.

Het team van Q-support is nog niet op volle sterkte omdat we eerst de meerjarenplannen met bijbehorende begroting dienen te presenteren aan de Raad van Toezicht, die zij vervolgens moeten goedkeuren. In concept liggen ze er. Ze zijn het resultaat van veel gesprekken met patiënten en stakeholders, van ervaringen uit de eerste fase en uiteraard is de nieuwe opdracht, zoals die verstrekt is aan Q-support 2.0, leidend. Ik hoop dat we de definitieve versie op korte termijn algemeen kunnen presenteren.

De plannen voor de komende jaren zijn een afspiegeling van oud en nieuw en van oud naar nieuw. Bij alles wat we gaan doen, zullen wel steeds de impliciete vraag stellen hoe iets geborgd kan worden. Een voorbeeld daarvan zijn de trainingen die we eerder hebben ontwikkeld. Een product dat goed is ontvangen. Voor de komende tijd staan er nog een aantal op de agenda. Maar hoe kunnen we dit mooie product borgen?  We kunnen nu nog  een aantal zaken door ontwikkelen. Zorgen dat we in plaats van de trainingen zelf te bekostigen de financiering via de WMO-middelen laten lopen. Maar ook een ploeg van ervaringsdeskundigen opleiden voor de toekomst. Welke organisatie staat op om er ook in de toekomst voor te zorgen dat u als patiënt gebruik kunt maken van deze waardevolle training? Deze week heb ik daar een goed gesprek over gevoerd met Q-uestion en we zien zeker mogelijkheden. Zaken die we nu al in gang kunnen zetten om over een paar jaar te weten dat de training ook na afronding van de werkzaamheden van Q-support 2.0 door kan gaan.

De training is slechts een voorbeeld. Deze manier van werken zal de komende jaren als een rode draad door alles heen lopen. Professionaliseren en borgen. Maar voorop staat het borgen van de individuele zorg. Dat proces is volop gaande en ter ondersteuning krijgt het team van procesregisseurs, ofwel Q-koortsadviseurs voor Q-support 2.0, er een nieuwe collega bij. Voor degenen die wachten op de verdere begeleiding en overdracht: u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.