2 november 2017

Deze week stond in het teken van het overdragen van onze taken aan de gemeenten. Op 30 oktober hebben we een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor gemeenten. Zo’n bijeenkomst geeft iedereen die erbij betrokken is gemengde gevoelens. Als team van Q-support waren we heel tevreden over een aantal zaken. Allereerst over het feit dat de gemeente Oss als gastheer optrad. Vanaf hier wil ik hen daar alsnog voor bedanken. Het getuigt van betrokkenheid met een weerbarstig thema als de Q-koorts. Als team waren we ook tevreden over de wijze waarop het programma verliep en over de bereidwillige vertegenwoordigers van gemeenten die aanwezig waren.

U leest ongetwijfeld de ‘maar’ tussen de regels door. Een bijeenkomst als deze roept mogelijk nog meer vragen op dan antwoorden en ik wil deze week een aantal zaken nog eens duidelijk op een rij zetten. Zaken waar we (deels) een antwoord op kunnen geven en ik ga u ook vertellen waar we als Q-support nog geen antwoord op hebben.

De huidige stichtingsakte en de eindigheid van Q-support zijn het vertrekpunt van mijn opsomming. Van meet af aan was het helder dat onze opdracht eindig zou zijn. Met ingang van 1 oktober dit jaar wel te verstaan. En dan zouden we de stichting gaan ontmantelen.

Gaandeweg het bestaan van Q-support is het steeds duidelijker geworden dat het aantal mensen dat een beroep op Q-support heeft gedaan en nog doet, vele malen groter is dan op voorhand werd verondersteld. En de begeleiding vele malen intensiever. En bovendien zonder direct zicht op verbetering van de situatie voor een groot aantal mensen.

Op 14 juli dit jaar kwam de minister van VWS met een langverwacht uitsluitsel. Zij stemde in met de inrichting van een Steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten, conform een gedachte van een aantal gemeenten en de provincie Brabant. Dit Steun- en adviespunt zou op de achtergrond gemeenten en professionals nog kunnen adviseren over de begeleiding van Q-koortspatiënten. De regie werd daarmee nadrukkelijk gelegd bij de gemeenten. Maar daarna werd het, als gevolg van de formatie, stil aan de zijde van het ministerie van VWS.

Q-support heeft natuurlijk overleg gevoerd met VWS. Maar tot er een nieuwe opdracht wordt gegeven, kunnen wij niet anders dan doorgaan met het afronden van onze werkzaamheden. Zonder opdracht en juridisch kader kunnen we niet zomaar taken op ons nemen die mogelijk niet voor ons als stichting bedoeld zijn. Deze zaken zijn in het overleg met VWS aan de orde gekomen en er is een aantal werkafspraken gemaakt. For the time being. Wij ronden onze werkzaamheden af en zetten met meer nadruk de warme overdracht in gang. Tot nader orde en tot de opdracht en de voorwaarden voor een STAP helder zijn. We gaan als estafetteloper lopen  – of beter rennen –  en dragen ergens het stokje over. Aan een nieuwe organisatie of aan een verlenging van deze organisatie. Dat weten we niet.

Naast deze ontwikkeling stond ineens 9 miljoen extra in het regeerakkoord, voor steun en advies aan Q-koortspatiënten. Niet te verwarren met de eerder toegekende 10 miljoen afgelopen zomer die dienen als gebaar. Deze laatste staan los van Q-support. Wat de bestemming wordt van de 9 miljoen kan ik u ook niet zeggen. Dat zit in een vacuüm omdat ministers aan moesten treden en de taken verdeeld moeten worden.

Ik kan u dus nog niets zeggen over de toekomstige vormen en structuren. Wat ik wel kan zeggen is dat we – hoe onduidelijk ook – onze opdracht voor een warme overdracht met alle beperkingen en onmacht serieus nemen. Het gaat om mensen die zich gesteund hebben gevoeld en waar we met de best mogelijke zorg onze stinkende best voor gaan doen in de nabije toekomst.

Na afgelopen maandag gaan onze procesregisseurs de telefoon pakken. En per patiënt die warme overdracht regelen met de contactpersoon uit de gemeente van herkomst. Dus opnieuw aan die keukentafel, kijken wat gebeurd is en wat nog nodig is in de toekomst. U als patiënt moet mogelijk even geduld hebben. Dit is niet zomaar een klus die in een korte tijd geklaard kan worden. We wachten nog even met het doorgeven van namen, op welke manier dan ook, om eerst zaken goed geregeld te hebben. We houden u op de hoogte!

Ik zag afgelopen maandag een groep gemotiveerde ambtenaren. En wil een lans voor hen breken. Ook bij hen is veel onzekerheid en onwetendheid. Zij dienen een gemeentelijk beleid uit te voeren dat niet één op één past in het beleid dat Q-support tot nu toe heeft gevoerd. Daarvoor is dan ook een Steun- en adviespunt bedoeld in de nabije toekomst. Wanneer de gemeenten dan vragen hebben, staat er nog een deskundig team klaar. Wanneer patiënten vastlopen kan een Steun- en adviespunt toch de zaken mogelijk vlottrekken.

Ik spreek met u de hoop uit dat het heel snel duidelijk zal worden hoe de toekomst er uit gaat zien. En beloof u dat ik volgende week nog wat meer gedetailleerd over die overdrachtsfase ga schrijven.