2 oktober 2020

Handreiking QVS
Deze week is de Handreiking QVS, voor patiënt, mantelzorger en zorgprofessional verschenen. Deze handreiking is in opdracht van Q-support gemaakt door het Radboudumc (Wim Verest en Jozé Braspenning). De handreiking is een aanvulling op de Multidisciplinaire LCI-richtlijn QVS. De meest recente literatuur is bestudeerd en er is gesproken met een panel van ervaringsdeskundigen (patiënten en zorgverleners) over mogelijke aanbevelingen voor de QVS-behandeling.

Vergoeding fysiotherapie
Momenteel wordt gewerkt aan een verspreidingsplan. Q-support gaat deze Handreiking in elk geval aanbieden aan het Zorginstituut Nederland met als doel fysiotherapie vergoed te krijgen voor QVS patiënten. Deze maand gaat er tevens een brief uit naar gemeenten met het verzoek de vergoeding van het beweegprogramma tot die tijd te continueren. Verder wordt de Handreiking breed verspreid onder professionals. Binnenkort vindt u de patiëntversie op onze website.

Coördinator ervaringsdeskundigheid
Deze week is Hilde Vriens begonnen als nieuwe Coördinator ervaringsdeskundigheid. Zij gaat nu eerst in gesprek met de ervaringsdeskundigen en stelt zich binnenkort ook aan u voor.

Database QVS
De eerste gesprekken over de inrichting van een QVS database hebben plaatsgevonden en de vervolgstappen zijn, in samenwerking met Q-uestion gepland om dit project snel op te kunnen pakken.

Vervolg monitor
Er worden vier thema’s uit de monitor verder uitgewerkt: werk, bewegen, welbevinden en verlies (van gezondheid). De uitwerking mondt uit in vier korte videproducties waarin we samen met patiënten en deskundigen nader ingaan op de problematiek.