20 juli 2017

Een langverwachte brief van de minister werd afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze brief in combinatie met het eerdere amendement van Van Toorenburg in de week daarvoor creëerde een nieuwe werkelijkheid voor Q-support. Daar wil ik in mijn wekelijkse blog natuurlijk uitvoerig op in gaan.

Kort na het verschijnen van de brief vroegen journalisten mijn mening. Op de vraag wat ik vond van de 10 miljoen als gebaar heb ik steevast aangegeven dat de reactie hierop aan belangenbehartiger Stichting Q-uestion is. Maar dat ik uiteraard over de rest van de thema’s die genoemd werden wel een mening had. Een bepaalde journalist was ronduit onbeleefd: “Dan is het niet interessant want het ging toch om die 10 miljoen?”.

U begrijpt dat ik het niet eens ben met deze uitspraak. Er stond om te beginnen in de brief dat er voor de patiënten een verlenging komt van een voorziening voor de duur van twee jaar. Dat is goed nieuws. Tot vrijdag was het onzeker of dit een optie was en of Q-support hier een rol in zou hebben. De minister heeft ervoor gekozen om de voorziening samen met Q-support en de provincie goed op te zetten en ik zal vanuit mijn functie er alles aan doen om de overdracht naar een nieuwe werkelijkheid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De transitie van Q-support naar een “Q-support 2.0”, dat voorlopig voor de Q-koortspatiënten, gemeenten en allerlei andere partijen het aanspreekpunt blijft.

Wat zal die nieuwe werkelijkheid zijn? Eerder is door de provincie met gemeenten een plan opgesteld waarin de eerste kaders zijn geschetst. Het is een ruwe schets en nog niet helemaal ingevuld. Dat mag dus nu gaan gebeuren. Voorop staat dat de gemeenten in stelling gebracht worden bij de toekomstige zorg voor de Q-koortspatiënt. Dat is een lovenswaardig streven, maar zoals ik eerder benoemd heb, een groeimodel. Gemeenten kunnen niet ineens de zorg overnemen van een voor hen onbekende ziekte. Ik heb u de afgelopen maanden in dit blog een inkijkje gegeven over de weerbarstigheid van de problematiek voor gemeenten. Ze zijn bereidwillig, maar hebben geen kennis of ze zijn ondeskundig, dus ze bagatelliseren de problematiek. En er zijn ook gemeenten die erkennen dat het voor hen onbekende problemen zijn, maar die tegelijkertijd de deur wagenwijd openzetten.

Het betrekken van de gemeenten bij de zorg voor Q-koortspatiënten is, zoals ik eerder aangaf, een goed streven. Immers: als Q-support hebben we impliciet taken overgenomen die eigenlijk tot de gemeenten behoorden. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden bij specifieke problemen, waarvoor geen structurele voorziening was. Het is goed dat de verantwoordelijkheid nu daar komt te liggen waar hij hoort. De weg ernaartoe is weerbarstig, dat zal ik niet ontkennen. Maar er zijn inmiddels goede voorbeelden en Q-support kan met kennis van zaken en met enig gezag inmiddels de vinger op de zere plekken leggen. Er wordt niet bij 0 gestart. Dus ik hoop dat u ons het vertrouwen geeft dat we met u deze uitdaging aan zullen gaan.

Wat een beetje wegviel in de publiciteit en discussies was wat er verder in de brief behandeld werd. Er is uitvoerig ingegaan op het Q-koorts Kompas dat we eerder dit jaar aangeboden hebben aan de minister. Er is en wordt in de toekomst serieus gekeken naar een aantal thema’s dat er ook toe doet. Zaken die u als patiënt niet direct nu raken, maar die wel van belang zijn bij toekomstige uitbraken. Scholing en nascholing bijvoorbeeld. Het is van belang dat een patiënt in de toekomst iemand tegenover zich krijgt met kennis van de Q-koorts. Ons pleidooi voor een permanent steun- en adviespunt zoönosen is niet toegekend, maar het draaiboek van Q-support en de rol van de patiënt zullen wel direct meegenomen worden bij toekomstige uitbraken. Dat klinkt abstract maar ik vind het winst. Het betekent dat de overheid bij een toekomstige uitbraak niet meer jaren gaat wachten tot er daadwerkelijke advies en ondersteuning komt. Daar heeft u nu niet direct iets aan, maar voor Q-support is het een belangrijk thema geweest in het Q-koorts Kompas. Leer van deze epidemie en zorg dat er directe zorg geleverd wordt aan de mensen die besmet zijn om erger leed te voorkomen. En met zorg bedoel ik dat alle partijen samenwerken, van gemeenten tot het UWV tot de medische professionals.

Het amendement van Van Toorenburg werd op de valreep voor het reces ingediend. We kregen €100.000,- extra voor 2017 en daar ben ik blij mee. Als Q-support kunnen we amper de aanvragen voor de diverse adviseurs en nieuwe aanmeldingen aan, dus de extra middelen zullen daar aan besteed worden. Met een wegwijzer voor alle Q-koortspatiënten, als grote wens van mijn team om iedereen iets tastbaars in handen te geven.

Tot slot na zo’n toch wat technische verhandeling: hartverwarmend vind ik al die lieve berichtjes die ik heb mogen ontvangen. Mensen die blij zijn, die zich zorgen maken over hoe het nu in de praktijk uitpakt, maar mensen die dankbaar zijn voor wat we voor ze hebben kunnen betekenen. Dank u wel, daar doen we het voor.