20 mei 2020

Er is veel werk verzet afgelopen week en dat wil ik u niet onthouden. Ook in deze tijd waarin thuiswerken een belangrijke rol speelt, gaan binnen de beschikbare mogelijkheden de zaken door. Het team van Q-support doet daar haar uiterste best voor.

Om te beginnen zijn we deze week heel voorzichtig, en dan zeg ik niet voor niets heel voorzichtig, weer gestart met huisbezoeken. Door de medisch adviseur en door de Q-koortsadviseurs. Dat luistert nauw. Er mag geen sprake zijn van symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, niet bij de patiënt en evenmin bij onze arts of adviseur. We volgen strikt de richtlijn die is opgesteld voor onze beroepsgroep.

De uitzondering hierop vormen de ervaringsdeskundigen. Voorlopig mogen we hen niet aan laten sluiten bij een eerste intake. We gaan kijken hoe we die rol toch beter met digitale middelen vorm kunnen geven.

Het terug naar het nieuwe normaal zal nog een tijd duren maar de eerste stappen zijn gemaakt. Het uitgangspunt blijft dat we te maken hebben met een kwetsbare groep mensen en dat we uiterst zorgvuldig blijven.

Een tweede thema dat ik voor het voetlicht wil brengen, is het thema leefstijl. Afgelopen week hebben we daar met professionals en patiënten over gebrainstormd. Het initiatief tot dit thema was al eerder genomen en uitgewisseld met Q-uestion.

In aanloop naar de Q-tour afgelopen jaar hebben we gezamenlijk besloten het thema leefstijl wat prominenter voor het voetlicht te brengen. Allereerst door de inzet van een deskundig spreker, Jacqui van Kemenade (auteur van het boek “Leefstijl op recept”), die ingepland stond voor alle Q-tours van dit jaar. Jacqui heeft al een eerste lezing in Roermond verzorgd. Die is goed verlopen en heel goed ontvangen. Met kennis van de Q-koorts gaf ze een inkijkje hoe leefstijl helpend zou kunnen zijn. Hoe anders is het gelopen met alle Q-tours die nog gepland stonden!

Het thema mocht echter wat ons betreft niet van de agenda verdwijnen, dus hebben we afgelopen week gekeken wat mogelijk is ten aanzien van leefstijl. We hebben de eerste contouren geschetst en onderzoeken nu hoe we dat in de toekomst kunnen organiseren.

Ten slotte de vervolgtraining op “Omgaan met Q-koorts”. Al geruime tijd wordt door velen onder u opgeroepen om een vervolgtraining op te zetten. We hebben in een kleine groep nagedacht over hoe zo’n vervolgtraining eruit zou kunnen zien. Daar zijn al vele goede ideeën ingebracht.

Stapje voor stapje dus, om toch weer wat mooie producten te kunnen presenteren om de Q-koortspatiënten te ondersteunen. Wordt vervolgd!