21 december 2018

Kerstboodschap 2018

De komende kerstdagen en het uitzicht op een nieuw jaar zijn inmiddels een goede traditie als moment voor bezinning. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Kunnen we vast een blik vooruit werpen?

Daar waar we vorig jaar met blijdschap konden melden dat de minister had besloten tot een verlenging van Q-support, zijn we inmiddels alweer een jaar verder. Een jaar met een nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe opdracht, een nieuwe fase met alles wat daarbij hoort. Dat grijpt allereerst in op de mensen die in zo’n organisatie werkzaam zijn. Nieuwe plannen moeten gemaakt worden, begrotingen en contracten dienen weer op orde te zijn. En last but not least was er de noodzaak tot verhuizen. Er kwamen bovendien onverwachte zaken bij. Veel nieuwe patiënten die we als organisatie graag goed willen begeleiden. En een financiële regeling die veel onrust bracht en tot veel vragen leidde. Ik wil om die reden mijn team in het zonnetje zetten. Dank jullie wel!

Dat is een gegeven waar u als patiënt terecht niet echt een boodschap aan heeft. Als Q-support zijn we er om u te adviseren en te ondersteunen. En met de nieuwe opdracht in de hand zijn we er om uw gemeente en andere professionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij het overnemen van die begeleiding. Het hele team, inclusief de ervaringsdeskundigen, heeft daar met u de schouders onder gezet.

Hartverwarmende momenten heeft dat gebracht. Voor patiënten die in hun gemeente veel begrip kregen in het overdrachtsgesprek en daarna. Helaas bracht het ook ook pijnlijke momenten. Want niet overal verloopt die warme overdracht naar wens. Dat gaat onze onverminderde aandacht vragen in 2019.

Wanneer iemand mij had voorspeld dat 2018 nog minstens 150 nieuwe aanmeldingen zou brengen, dan zou ik het niet geloofd hebben. Helaas is dit wel de werkelijkheid. Zoals het ook de werkelijkheid is dat er in 2019 met de landelijke screening zeker nog een aantal chronische patiënten extra ontdekt zullen worden. We gaan als organisatie kijken hoe we hierop kunnen anticiperen.

Ik kijk terug op een jaar waarin ongelooflijk veel is gebeurd. Goede stappen. Grote stappen, zaadjes die geplant zijn. Een mooie slotconferentie. De inrichting van een Q-koortsNet dat in 2019 verder vormgegeven gaat worden, samenwerkingen en onderzoeken die een verdere basis voor de toekomst leggen, onderzoek naar kinderen met Q-koorts waar een begin mee wordt gemaakt. Al die kleine stapjes en grote stappen doen ertoe. Ze zorgen er ook voor dat het thema hoog op de agenda blijft staan.

Het kerstreces staat voor de deur. Een welverdiende pas op de plaats voor de meesten onder u. Ik zie uit naar het nieuwe jaar waarin we als Q-support met alle belanghebbenden en vooral met patiënten kunnen werken aan een stevige basis voor de toekomst. En ik dank u van harte voor alle inzet van afgelopen jaar. Door de handen ineen te slaan komen we ver.

Ik wens u een gezegende kerst en een goed en inspirerend 2019.

Annemieke de Groot