21 november 2018

Afgelopen week zijn er twee zaken die in het bijzonder mijn aandacht hebben gevraagd hebben. Te beginnen met de lancering van het zogenoemde ‘Q-koortsNet’.

In de zomer kregen we van de zorgverzekeraar CZ groen licht om te investeren in een netwerk voor Q-koortspatiënten. Nu lijkt dat een abstract begrip maar het wordt een ‘levende’ omgeving waar patiënten, artsen, overige zorgaanbieders en professionals uit het gehele netwerk rondom de Q-koortspatiënt de verbinding met elkaar gaan maken.

Het idee is niet nieuw. Een goed voorbeeld van een dergelijk netwerk is het Parkinssonnet. Zij organiseren centraal dat patiënten dicht bij huis terecht kunnen bij zorgaanbieders met kennis van de ziekte. Die lijn willen we met het Q-koortsNet volgen, maar we gaan daar zeker onze eigen accenten in aanbrengen.

Allereerst is het niet de bedoeling dat het Q-koortsNet enkel een website of een digitaal platform wordt. Met een levende omgeving bedoel ik dat het netwerk ook de voorzieningen biedt aan professionals en patiënten om elkaar in werkelijkheid te ontmoeten. Aan de voorkant is er de website. Daarbinnen bieden we een programma waarin onderlinge verbindingen kunnen worden gelegd en afspraken gemaakt. Als patiënt kunt u bijvoorbeeld uw huisarts uitnodigen om uw medisch verslag in te zien, met uw gemeentelijke contactpersoon kunt u gegevens delen en mogelijk andere relevante partners toevoegen die nodig zijn voor een specifiek probleem. Maar als de problematiek daar om vraagt kan Q-support ook een multidisciplinair overleg organiseren met verschillende professionals en de patiënt om in gezamenlijk overleg tot de beste aanpak te komen.

Op die manier investeren we met het Q-koortsNet in een meer gerichte en multidisciplinaire aanpak waarin de betrokken professionals samenwerken en van elkaar weten wat ze doen. Bovendien streven we ernaar dat het een toekomstbestendig netwerk is van deskundige zorgaanbieders met kennis van Q-koorts. Dat staat er niet van de ene dag op de andere. Er is wel degelijk al een kern van deskundigen maar het netwerk dient in onze ogen geschoold te blijven en bereid te zijn om samen te werken. Daar gaan we in samenwerking met Radboudumcop investeren.

Een Q-koortsNet is geen doel op zich, het is een middel om de patiënt goede zorg te bieden. Het belangrijkste doel is om te voorkomen dat patiënten weer ellenlange zoektochten moeten ondernemen voor ze een arts, een fysiotherapeut of een gemeentelijke professional te treffen met kennis van de ziekte.

CZ Fonds investeert ook in het goed in beeld krijgen van het netwerk. Wie moeten er deel van uitmaken? Het  Erasmusumc start hiervoor op korte termijn een onderzoek. U als patiënt krijgt hiervoor binnenkort een vragenlijst. Ik wil dit onderzoek van harte bij u aanbevelen. Als deskundige bij uitstek bent u degene die kan aangeven welke specialisten en professionals u in uw zoektocht ontmoet hebt en welke u mist.

Een tweede onderwerp dat ik opnieuw aan wil snijden is de vertraging die er ontstaat ten aanzien van de nieuwe aangemelde patiënten. De toeloop gaat onverminderd voort en als team doen we ons uiterste best maar sneller dan nu lukt niet. Ik vraag opnieuw uw begrip.