21 november 2019

Afgelopen weken heeft Q-support een tweetal brieven verstuurd naar gemeenten met Q-koortspatiënten in hun midden. Daarover deze week meer.

De eerste brief is verstuurd naar gemeenten die op dit moment het beweegprogramma vergoeden. We doen als Q-support namens de bij ons bekende patiënten een oproep om voorlopig het beweegprogramma te blijven vergoeden tot er zicht is op vergoeding door de zorgverzekeraar. De eerste positieve signalen zijn binnen en we hopen dat de handschoen breed wordt opgepakt.

Voor patiënten die in gemeenten wonen die eerder geweigerd hebben om te vergoeden is het wat complexer. Wij weten als Q-support niet of mensen alsnog het beweegprogramma willen gaan volgen en met ons een nieuwe poging willen wagen om een beroep te doen op die gemeente(n). Voor hen geldt dat we een conceptbrief hebben die verstuurd kan worden op het moment dat men alsnog het beweegprogramma wil volgen. Wanneer u dat wilt, kunt u een beroep op uw Q-koortsadviseur doen of contact opnemen met het secretariaat. We gaan dan met u kijken wat de beste route is en zullen in ieder geval een brief met een extra toelichting naar uw gemeente sturen.

Een tweede brief die verstuurd is, is er een van een geheel andere orde. We hebben de afgelopen periode vastgesteld dat de samenwerking met gemeenten verbetert. Met dank allereerst aan de Q-koortsadviseurs die continue investeren in een goede band met gemeenten. Zij zijn samen met een aantal actieve patiënten de ambassadeurs voor aandacht voor het thema Q-koorts. Naast die actieve houding van onze mensen zien we een duidelijke kentering door onze koerswijziging afgelopen zomer. Daarin hebben we gesteld dat we de functie van één loket blijven vervullen en dat we ‘overdragen’ vervangen door ‘informeren en samenwerken’. Dat heeft veel kou uit de lucht gehaald en weerstand weggenomen. Veel gemeenten én Q-support hebben aanvankelijk geworsteld met die overdracht en deze nieuwe werkwijze is gelukkig voor alle partijen acceptabel. Gemeenten pakken op wat ze kunnen en doen een beroep op ons waar zij ondersteuning nodig hebben.

We zien zelfs mooie initiatieven ontstaan waarvan we vonden dat die navolging verdienden. Gemeenten die bijeenkomsten organiseren voor de in hun gemeente wonende Q-koortspatiënten. We zien op zulke momenten begrip over en weer ontstaan. Eén bijeenkomst met bestuur en medewerkers van een gemeente doet vaak meer dan 10 individuele gesprekken. Aan die ‘best practices’ is een brief gewijd en gestuurd aan gemeenten met vijf of meer Q-koortspatiënten in hun midden. Met name de gemeenten Meierijstad, Landerd en Helmond zijn daarin genoemd als mooie voorbeelden. De eerste toezeggingen zijn al binnen!

Last but not least kijk ik met u vooruit naar de agenda de komende dagen. Van Q-uestion kregen we de uitnodiging voor de opening “portretserie van Q-koortspatiënten” die te zien is in de hal van het Provinciehuis. De foto’s zijn gemaakt door Maikel Samuels. En a.s. zaterdag 23 november hebben Q-support en Q-uestion een Q-tour in Schijndel georganiseerd waar de medische ontwikkelingen centraal staan. Mocht u niet in staat zijn om de bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u van 14.00 tot 16.30 uur live meekijken. Op de homepage van onze website staat onder “Q-tour live” een actieve link naar de uitzending. Het is een eenmalige uitzending. U kunt deze dus niet achteraf terugkijken.