21 september 2017

De nieuwsbrief maar ook mijn blog zijn uitgaven die goed gelezen worden. Ik merk dat direct aan de reacties die er komen. Dat varieert van ‘heel verhelderend’ tot ‘dat was behoorlijk vaag en niet concreet’. En ik denk dat het precies zo is. Soms kan ik heel concreet zijn, soms moet ik heel vaag zijn omdat we het nog niet exact weten en er nog veel onduidelijk is. En dan wil ik toch wat ongerustheid wegnemen. Wil ik toch vast de eerste vragen beantwoorden die er leven bij patiënten. Dat heeft soms tot gevolg dat patiënten blij zijn met de eerste informatie, maar soms heeft het een averechts effect en roept het juist heel veel nieuwe vragen op. Kortom: ik heb de wijsheid niet in pacht maar probeer u met deze blog zoveel mogelijk mee te nemen in alle ontwikkelingen die er zijn.

En die zijn er! De gemeenten zijn inmiddels geïnformeerd met een brief. Met dank aan het geweldige team van Q-support dat daarmee een gigantische klus klaarde tussen alle drukke bedrijven door. Het is nu wachten op de contactpersonen die de gemeenten door gaan geven. En gelukkig hebben de eerste gemeenten al gereageerd. Dat is positief. Ook positief is dat de gemeente Oss op 30 oktober haar raadszaal beschikbaar stelt voor twee informatiebijeenkomsten voor de contactpersonen van de gemeenten en hun bestuurders. 151 brieven zijn verstuurd. 151 gemeenten met Q-koortspatiënten in hun midden.

Komende weken gaan we ervoor zitten om een brief met vervolginformatie op te stellen voor patiënten. Begrijpelijk dat er veel vragen zijn en die willen we zorgvuldig beantwoorden. Wat betekent deze stap voor mij als patiënt? En kan ik dan toch nog een beroep doen op de medisch adviseur? Wat gaat er met mijn dossier gebeuren? Dat zijn zomaar wat vragen waarvan ik weet dat ze leven. Op veel vragen hebben we inmiddels wel een antwoord en die gaan we voor u op papier zetten.

Ook op andere fronten gebeurt er veel. De Hogeschool Arnhem – Nijmegen heeft in opdracht van Q-support een zogeheten ‘Werkwijzer’ ontwikkeld. Een handzaam (digitaal) instrument waar patiënten veel profijt van kunnen hebben in relatie tot hun werk(loosheid). De laatste hand wordt er nu aan gelegd en ik ben enorm trots op de rol die patiënten hierin spelen. Patiënten hebben continue geparticipeerd in de werkgroep en als volwaardige ervaringsspecialisten meegedraaid. Patiënten hebben ‘proefgedraaid’ met arbeidsdeskundigen en gaan dat ook nog doen met bedrijfsartsen. Het eindresultaat komt dus niet van de tekentafel maar is een echt praktijkproduct.

De Werkwijzer komt samen met veel andere producten op de website te staan die Q-support nalaat: www.q-koorts.nl. Daar vindt u in de toekomst veel nuttige informatie. Ook dat is een thema waarmee we bezig zijn geweest afgelopen week.

En naast al die organisatorische zaken, blijft er de immer voortdurende casuïstiek van patiënten. Een paar schrijnende zaken van chronische patiënten die gelukkig nog op tijd ontdekt zijn, maar ook een tweetal overleden chronische patiënten waarvan de naasten een beroep ons doen.

Al die werkzaamheden zoals hierboven beschreven zijn of worden ‘gewoon’. Ondanks de snelkookpan waarin we zitten, voeren we onze taken uit. Maar deze berichten wennen nooit. De epidemie is over, maar 10 jaar na dato overlijden er nog steeds mensen aan Q-koorts!