22 februari 2018

Na Mariet Paes als voorzitter van de Raad van Toezicht, vorige week in dit blog aan het woord, neem ik hierbij het stokje weer over. Met de nodige ontwikkelingen die vermeld mogen worden. Never a dull moment.

De voorbereidingen voor de conferentie op 15 maart zijn in volle gang. De dag staat met de titel “Tot hier… en nu verder!” in het teken van de afronding van de eerste fase van Q-support en we werpen ook een blik op de toekomst. Ik krijg veel positieve reacties en ook reacties met vragen. Zit dit… erbij? En komt dat… ook aan de orde? Helaas! Ik moet soms mensen teleurstellen. Op een dag die het werk van Q-support bestrijkt gedurende een periode van 2013-2018 kan niet ieder thema uitgebreid aan de orde komen. Daarvoor is teveel gebeurd. En tegelijkertijd wordt veel wèl voor het voetlicht gebracht. En nog meer naderhand op de website en in de einduitgave. De kennis blijft beschikbaar en is niet gekoppeld aan deze specifieke dag. Het is hoe dan ook fijn wanneer u met ons terug en vooruit wilt kijken. U bent van harte welkom.

Wat betreft het vooruitkijken heb ik enkele weken geleden al de contouren van de volgende fase, Q-support 2.0, aan de orde gesteld in dit blog. Daarbij heb ik met name benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om mensen zomaar los te laten en ik hoop dat dit een geruststelling is. Dat de taken anders gaan worden, is wel zeker maar dat zal niet van vandaag op morgen een feit zijn. En we blijven stand-by om te kijken hoe die zorg geregeld is en hoe professionals hun rol pakken.

De eerste globale contouren tekenen zich af en zullen worden vastgelegd in een formele opdracht door de minister. Ik wil u hierin graag een inkijkje geven. Allereerst zal Q-support de bij haar bekende mensen overdragen aan de zorg van de gemeente. Het is bij herhaling gezegd: dit zal zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Vervolgens zal Q-support, passend binnen haar nieuwe opdracht, dienen als steun- en adviespunt voor met name de professionals die de patiënten terzijde moeten staan. Waarbij het hoofddoel centraal moet staan: goede zorg voor patiënten met Q-koorts. Dus wanneer het even moeilijk is, zullen we onze expertise op alle manieren inzetten. We mogen gemeenten ook ondersteunen met specifieke deskundigheid waar ‘het systeem’ nu niet in voorziet. Daar waar nodig kan een arbeidsdeskundige of een jurist of een medisch adviseur meekijken. Ik ben blij met die handreiking en hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel patiënten, weet ik.

Meer algemeen krijgt Q-support 2.0 een brede nog nader te definiëren taak. Gevraagd is om de reeds gerealiseerde projecten te bestendigen en te borgen en we krijgen een signalerende taak om (eventuele nieuwe) hiaten voor het voetlicht te brengen bij de relevante partijen. En tot slot wordt van ons gevraagd om de samenwerking met relevante centra te bestendigen en uit te breiden en met name het patiëntenbelang bij zoönosen/infectieziekten duurzaam te verbeteren.

Zoals u ziet is een aantal zaken heel concreet en is er een aantal zaken dat nog een nadere uitwerking vraagt en nog heel abstract is. Om die reden heb ik Teun Sluijters gevraagd om binnen deze contouren aan de slag te gaan voor Q-support 2.0. Hij zal met een brede groep mensen die betrokken zijn bij Q-support in gesprek gaan en daarnaast een enquête uitzetten onder groepen stakeholders, patiënten en professionals. Het doel daarvan is om te komen tot een breed gedragen plan voor de komende drie jaar. Waar moeten de accenten komen te liggen? Wanneer zijn we tevreden? Het definitieve raamwerk zal medio juni voorgelegd worden aan de nieuwe Raad van Toezicht. Zij zullen als toezichthoudend orgaan het beleid vaststellen.

Het is deze week een beetje een technisch verhaal geworden, maar hopelijk schept dit ook opnieuw weer een stukje duidelijkheid in een ingewikkelde materie. Wordt vervolgd….