22 maart 2019

Het blijven roerige tijden in Q-koorts land. Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels een stemming in de Kamer heeft plaatsgevonden waarbij een aantal moties is aangenomen. Moties die met name ingaan op verruiming van de regeling en op het instellen van een steun- en adviespunt na de uitbraak van een zoönose.

Het aannemen van deze moties heeft opnieuw voor veel onrust gezorgd. Mensen die nu al gaan bellen naar Q-support met vragen over de gevolgen. Vragen die we helaas niet kunnen beantwoorden. Het feit dat deze moties zijn aangenomen, zegt nog niets over hoe de uitvoering er uit gaat zien. De minister moet daar nog uitsluitsel over geven. En als dat uitsluitsel er komt dan nog is Q-support niet de partij waar u terecht kunt met vragen over de regeling. Het loket daarvoor is DUS-i. Mijn verzoek is dan ook om de regeling af te wachten en dan contact op te nemen met DUS-i.

Naast de vele telefoontjes die er zijn over de verruiming, zien we nu de vragen komen over afwijzingen in het kader van het gebaar. Ook daarvoor moet ik u vragen om vooral de procedure te volgen die daarvoor is ingericht. En vooral om uw vragen te stellen aan DUS-i zelf. Op de websites van Q-support en Q-uestion is de regeling ter informatie toegevoegd.

We begrijpen dat mensen uit voorzorg nog graag één van de medisch adviseurs willen spreken. Dat is veelal niet nodig maar op dit moment door de vele werkzaamheden ook niet mogelijk. Patiënten hebben vaak al eerder een medisch verslag ontvangen. Dat geeft in principe voldoende duidelijkheid. Mocht uw eigen huisarts daar vragen over hebben dan kan die altijd één van onze medisch adviseurs voor consulteren.