23 januari 2019

Overdracht naar gemeenten 

De ervaring van een procesregisseur/Q-koortsadviseur

Na verschillende grote, gevestigde organisaties in zorg en welzijn was het een openbaring voor mij om in 2014 bij Q-support te kunnen gaan werken. Wat vaak enkel in woorden werd beleden, was hier echt de werkelijkheid: een landelijk werkende projectorganisatie waarin de patiënt echt centraal staat, korte lijnen, geen schotten, geen wachtlijsten, een vaste contactpersoon voor de patiënt, (h)erkenning voor de complexe Q-koorts problematiek en een multidisciplinaire aanpak. En dat in een tijd waarin Nederland wachtlijsten kent en vaak wordt gehinderd door protocollen en bureaucratie.

De Rijksoverheid heeft besloten dat de zorg voor de Q-koortspatiënt overgedragen moet worden aan de gemeenten. De patiënt komt onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente van herkomst, als onderdeel van de bestaande reguliere zorg, zoals die er is voor elke burger in Nederland. Het is aan de individuele gemeenten zelf hoe ze hier vorm aan geven.

Q-support is druk bezig met deze overdracht van de zorg voor de Q-koortspatiënt aan de gemeenten. Onderdeel hiervan is de ‘warme overdracht’. Inmiddels heb ik hiervoor met patiënten bij allerlei verschillende gemeentelijke disciplines aan tafel gezeten: beleidsmedewerkers, juristen, WMO consulenten, maatschappelijk werkers, generalisten, wijkverpleegkundigen en zelfs een ambtenaar rampenbestrijding (!). Veelal prettige gesprekken met geïnteresseerde mensen.

Mijn zorg is echter dat de patiënt te maken krijgt met schotten in de zorg,  bureaucratie en verschillende financieringsstromen. In dat geval is de patiënt terug bij af. Terug bij de situatie van voor Q-support. Een situatie waarin ook onbekendheid met de ziekte een eenzame zoektocht naar erkenning en herkenning met zich meebracht. Want bij Q koorts speelt die onbekendheid met de gevolgen van de ziekte nog steeds een grote rol. Anders dan bij meer bekende ziekten moet de patiënt zich vaak verdedigen en te veel uitleggen.

Patiënten noemden de werkwijze van Q-support vaak een ‘warm bad’. Laten we samen voorkomen dat dit plaats maakt voor een koude douche. Zeker voor ons als Q-koortsadviseurs -die een nauwe band met patiënten hebben opgebouwd- is dat een oprechte zorg.

Wij willen niet alleen de patiënt maar ook de zorg die we hebben kunnen bieden overdragen. Dat was toch ook de opdracht?

Hetty van den Berg