23 januari 2020

Met het besluit dat de einddatum van Q-support is vervallen, verandert het perspectief voor onze organisatie. Tot nu toe waren we een projectorganisatie met een tijdelijk karakter. Nu verdwijnt het woord ‘project’ en worden we een min of meer permanente organisatie. Tot de politiek besluit dat het niet meer nodig is, uiteraard.

“What’s in a word”, zegt u misschien. En nee, van vandaag op morgen verandert er niet verschrikkelijk veel. De grootste verandering afgelopen jaar blijft het besluit dat Q-support fungeert als enige loket en dat we de patiënten niet overdragen aan gemeenten, maar in plaats daarvan vooral te streven naar een goede samenwerking.

Maar toch, veranderingen zijn er wel degelijk nu de projectstatus verdwijnt. Tot nu toe waren we iedere keer weer bezig met het toewerken naar de afronding. Dat doet wat met je werkzaamheden. Grote projecten kunnen niet of beperkt worden opgepakt vanwege de tijd die daarvoor nodig is. Subsidies en fondsen zijn soms voorhanden maar kunnen niet aangevraagd worden omdat je niet genoeg tijd hebt om ook verantwoording af te leggen over de besteding van middelen.

Met dit veranderende toekomstperspectief zijn we achter de schermen inmiddels druk aan de slag gegaan met de vraag: hoe verder? Wat vinden we nog belangrijke thema’s en onderwerpen? Welke zaken willen we jaarlijks terug laten komen? Wat gaat goed, wat kan beter? Veel wensen zijn al bekend door eerdere inventarisaties en gesprekken. Maar ook nu zijn patiënten en professionals weer breed uitgenodigd om hun inbreng te geven om zo te komen tot een brede en gedragen toekomstvisie voor Q-support.

Een belangrijke wens die we in ieder geval gaan realiseren is een meer regionale werkwijze. Nu al organiseren we samen met Q-uestion informatiebijeenkomsten in het land voor patiënten en hun naasten. De welbekende Q-tour. Inmiddels staan deze voor dit jaar gepland. Kijk voor de exacte data op onze site en zet de deze vast in uw agenda!  Bij de Q-tour merken we altijd dat de behoefte aan persoonlijke gesprekken met de medisch adviseur of de Q-koortsadviseur groot is. Dat heeft ons doen besluiten om onder de titel “Q-support komt naar u toe” spreekuren te gaan organiseren in de diverse regio’s in het land. En we willen beginnen met Zuid-Limburg.

Hoe we dit gaan doen en wanneer precies, wordt nog nader uitgewerkt. Daar wordt u als patiënt op een later moment over geïnformeerd. Het streven is om dit uit te rollen over alle regio’s waar veel patiënten wonen.

Achter de schermen gebeuren veel meer zaken, waar u nog niet direct profijt van heeft, maar hopelijk op den duur wel. Zo wordt er gewerkt aan een handreiking paramedische zorg als alternatief voor de kwaliteitsstandaard multidisciplinaire zorg, aan een update van de Werkwijzer en kijken we naar de eerste ervaringen met de aangepaste training “Omgaan met Q-koorts”. Daarover later meer.