23 mei 2018

Goed werk heeft tijd nodig. Ik schrijf daar deze week een blog over omdat ik besef dat het voor sommigen onder u en vooral voor mezelf soms niet snel genoeg kan gaan. Een nieuwe opdracht en een bestaande organisatie waarin we kunnen voortborduren op een beetje ‘oud’ maar waar vooral allerlei nieuwe zaken op ons af komen. En dat vraagt tijd en menskracht terwijl het gewone werk door moet gaan. Want dat laatste staat voorop. De begeleiding en nu dus de overdracht blijft onze core business.

Het is niet eenvoudig om in de wirwar van wat op ons af komt keuzen te maken. In feite is het een deja vu. Eind 2013 stond ik voor een vergelijkbare opdracht. Er lag een min of meer ‘blanco’ start. Ook toen moest een meerjarenplanning gemaakt worden, de eerste begrotingen en de eerste plannen van hoe aan de slag te gaan. Onder de titel “Samen aan de slag” verscheen het plan en nu teruglezend is er veel, zo niet alles wat we ons toen voorgenomen hadden verwezenlijkt. Behalve dat de eerste fase duidelijk heeft gemaakt dat mensen langdurig ziek blijven en dat er nog steeds gerichte aandacht nodig is.

We staan anno 2018 voor een nieuwe uitdaging en dus een nieuwe werkwijze en daarbij behorende organisatievorm. En gelukkig hoeft niet alles op de schop. Annette en Sandra zitten als vertrouwd aan de telefoon en de procesregisseurs staan als nieuw gedoopte Q-koortsadviseurs voor u als patiënt en de professionals klaar. En als altijd hebben we een sterke pool van allerlei deskundigen die zich voor u inzetten.

Maar dan de veranderingen. Het team moet met een nieuwe opdracht weer op volle sterkte komen. Dat dient stapje voor stapje te gebeuren omdat de samenstelling van je team samenhangt met de koers van je werkzaamheden. En die wordt door de nieuwe Raad van Toezicht vastgesteld die volgende week voor de eerste keer samen komt.

Heel veel randvoorwaarden moeten kritisch onder de loep genomen worden. Voldoen we aan de nieuwe wet op de privacy, de AVG? Passen de huidige werkprocessen goed bij de nieuwe opdracht of moet er veel veranderen? Passen de huidige registratiesystemen of voldoen ze niet meer? Hoe gaan we monitoren hoe de Q-koortspatiënten ‘landen‘ in hun gemeenten? Welk systeem zetten we op om de gemeenten en professionals blijvend te informeren? Immers: professionals kennis bijbrengen over de gevolgen van Q-koorts zal een min of meer permanent terugkerende activiteit zijn.

Onze opdracht dient ook te staan in het licht van de toekomst. Ook na 3 jaar moet de zorg voor de Q-koortspatiënt geborgd zijn en dat vraagstuk houdt ons ook bezig. Immers: alle activiteiten moeten gericht zijn op continuïteit. Dat hoeven wij als organisatie niet te zijn. What’s in a name? Als het maar gebeurt. Om die reden zijn we ons met een aantal mensen aan het verdiepen over de vorm en inhoud van een toekomstig netwerk, vergelijkbaar met ParkinsonNet. Een mooi voorbeeld waarbij heel veel partijen investeren in samenwerking. Het model biedt een mooi aanknopingspunt om een multidisciplinaire setting te creëren. Het heeft alleen even tijd en geduld nodig om dit goed  te ontwerpen. Het is een puzzel, zoals het in 2013 ook was en het is niet direct geregeld. Maar ik verzeker u: de winkel blijft open ondanks de verbouwing!