23 november 2017

De weken vliegen voorbij bij Q-support. Er zijn heel veel grote en kleine zaken die geregeld moeten worden. In mijn blog deze week een aantal van die werkzaamheden en met name zaken die voor u belangrijk zijn om te weten.

Naar aanleiding van mijn blog van vorige week kwamen wat vragen en ongeruste geluiden over het verzoek van ondergetekende aan de minister om fysiotherapie voor Q-koortspatiënten voorlopig onder te brengen bij de diagnosecode SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) in afwachting van een definitieve behandelcode. Om zodoende ervoor te zorgen dat fysiotherapie tot die tijd wordt vergoed. Ik nodig u uit mijn extra toelichting op de facebookberichten te lezen. De kern van mijn betoog is dat ik uiteraard de gevolgen van Q-koorts wil laten labelen als een erkende ziekte. En het woord erkend moet in deze uitgelegd worden als duidelijk vast te stellen, de onderliggende mechanismen begrijpend of anderszins. Niet te verwarren met erkenning als in toegeven dat er sprake is van een serieuze aandoening. Dat dat nodig is staat niet ter discussie, daar doen we alles voor, maar in het geval van fysiotherapie gaat het over de eerstgenoemde vorm van erkenning, het evidence based maken. Tot het zover is, en er dus sprake kan zijn van een vergoeding via de zorgverzekeraar, gun ik Q-koortspatiënten zonder discussie een behandeling bij de fysiotherapeut. In de Denktank werd de vraag gesteld hoe lang dit kon duren en daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Wanneer alles loopt als gehoopt en gepland dan zou dit medio 2020 zijn. Maar dat moeten we afwachten. Dit reikt veel verder dan de invloed van Q-support.

Ik wil mijn blog deze week ook gebruiken om u te wijzen op wat bijzondere bijeenkomsten. Allereerst hebben we een mooi aanbod gekregen van FC Oss, de voetbalclub uit de gelijknamige plaats. U heeft het mogelijk al gezien op de website, maar bij deze nogmaals. U bent allen van harte uitgenodigd om aanstaande maandag een voetbalwedstrijd bij te wonen van FC Oss tegen Jong PSV. We mogen met een vertegenwoordiging van Q-support onze opwachting maken tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijd om in het kort wat te vertellen over Q-koorts en Q-support. Wilt u aanwezig zijn bij de wedstrijd? Meldt u aan via de website. Kosteloos en een mooi gebaar!

Een tweede bijeenkomst die gepland staat valt samen met de wedstrijd aanstaande maandag. U kunt dus kiezen. In de bibliotheek te Rosmalen zal een lezing gegeven worden over Q-koorts. Jos van der Zee, QVS-patiënt en lid van de Denktank, zal zijn verhaal vertellen. Mede aan de hand van zijn prachtige schilderij hierover. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Een derde activiteit waarvoor ik uw aandacht wil vragen is een bijeenkomst die gepland staat op 11 december a.s. in het Radboudumc. Hier wordt het onderzoek gepresenteerd dat uitgevoerd is ten aanzien van het beweegprogramma. Ook hiervoor kunt u zich via de website aanmelden.

Het ‘gewone’ werk gaat ook door. Door het team wordt voorzichtig de overdracht aan gemeenten in gang gezet. Stapje voor stapje gebeurt dat. Steeds in overleg, met mensen aan tafel gaan zitten, niet zomaar iemand met al zijn zorgen en vragen ‘droppen’ bij een volgend loket. Maatwerk en een zorgvuldige begeleiding, ook richting de gemeenten, blijven we hoog in ons vaandel houden.

En of we al iets kunnen zeggen over hoe die warme overdracht gaat lopen? Die vraag werd me vandaag gesteld. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik zie momenteel gemeenten die de deuren wagenwijd open zetten voor de Q-koortspatiënten en ik zie gemeenten die nog zoekende zijn naar hun rol. In deze wil ik vooral geduld vragen. Het is niet mogelijk om direct alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Gemeenten hebben ook tijd, kennis en begeleiding nodig om de rol die hen is toebedacht, te pakken. En wij zijn voornemens om hen daarbij op allerlei manieren van dienst te zijn.