24 oktober 2019

Deze week wil ik aandacht schenken aan het thema ‘Ervaringsdeskundigheid’. Een thema dat al een aantal jaren prominent onze aandacht heeft, maar wat ‘weg dreigde te zakken’ bij onze nieuwe opdracht. Met name omdat we met onze nieuwe opdracht meer aan anderen over moesten laten. Om het maar eens duidelijk te stellen: we kunnen zelf wel willen bepalen hoe we ervaringsdeskundigen inzetten, maar we gaan er niet over hoe anderen dat doen.

Nu de koers is aangepast willen we de inbreng van ervaringsdeskundigen opnieuw gaan organiseren. Samen met Q-uestion hebben we besloten om een pool van ervaringsdeskundigen te formeren die gaat bestaan uit nieuwe mensen en mensen uit de bestaande groep, die zich al langer inzette voor Q-support.

In de voorbereiding hebben we al meerdere sessies en bijeenkomsten gewijd aan dit thema. Hoe ga je dit doen? Welke rol kun je een ervaringsdeskundige geven en welke eisen kun je aan hem of haar stellen?

De diverse rollen die we zagen voor de ervaringsdeskundigen hebben we uitvoerig besproken met onze Q-koortsadviseurs, de ervaringsdeskundigen zelf en Q-uestion uiteraard. De uitkomst was vrij eenduidig. Ga door met de goede elementen die we al ontwikkeld hebben: deelname aan het intakegesprek, adviseren bij onderzoek, samen met een professional trainingen geven en het leveren van bijdragen aan diverse projecten. In de gesprekken bleek dat men de ambassadeursfunctie voor de regio en eigen gemeente ook relevant vond. Een terechte aanvulling natuurlijk. Wanneer je gemeenten er meer bij wilt betrekken dan is het ook goed om hen vooral het verhaal te laten horen van een ervaringsdeskundige.

Wat vragen we van een ervaringsdeskundige? Het is belangrijk om je eigen ervaring, met enige afstand van je eigen problematiek, in te kunnen zetten ten behoeve van een ander of een specifiek thema. Het is van belang om je eigen ervaringen juist ten dienste te stellen van de ander, zonder direct daarmee je eigen mening te willen geven.

Een ander belangrijk aspect is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid aanvullend is aan de reguliere hulpverlener. Je hebt als ervaringsdeskundige een grote toegevoegde waarde maar het is niet de bedoeling dat je op de stoel gaat zitten van een professional. Met respect voor ieders eigenstandige taken kan er met de inzet van ervaringsdeskundigheid een belangrijke ‘plus’ bereikt worden.

De vacature staat inmiddels op onze website en wordt tevens nog op verschillende websites geplaatst. Mocht u zich geroepen voelen: ik nodig u van harte uit om te reageren!