26 september 2018

De bekendmaking van de regeling rondom de financiële tegemoetkoming staat centraal deze week. Op maandag is deze bekendgemaakt en per 1 oktober start de uitvoering.

Dat er een financiële tegemoetkoming zou komen was al eerder bekend net als ongeveer de hoogte van het totale bedrag. Nog onduidelijk was de wijze waarop de verdeling tot stand zou komen. Dat is nu ook bekend.

De regeling leidt bij veel patiënten tot vragen en discussie. Dat begrijp ik ook. Iedere situatie is anders en ook hier is er sprake van maatwerk. En ik heb ook alle begrip voor de vragen die bij ons terecht komen. Daar wil ik echter een kanttekening bij plaatsen.

Als Q-support hebben we een zeer beperkte taak in deze. We verspreiden de regeling onder de bij ons bekende patiënten en verwijzen verder de patiënten die vragen hebben naar het loket van DUS-i, de uitvoerder van de regeling (www.dus-i.nl, of t. 070 340 55 66).  Zij wijzen u de weg in de te ondernemen stappen. Samen met Q-uestion hebben we hierover ook een bericht op de gezamenlijke site geplaatst en een link naar DUS-i. Q-uestion zal als belangenbehartiger wanneer zij dat nodig acht een inhoudelijke mening geven.

De regeling werd bekendgemaakt op de dag dat we een eerste bijeenkomst hadden in Heerlen in het kader van de hernieuwde Q-tour. Zoals inmiddels bekend organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten verspreid over het hele land. Heerlen was de aftrap op een zeer toepasselijke dag.

We informeren de mensen op de vertrouwde wijze. Samen met Q-uestion geven we informatie over de diverse onderdelen. Over de ontwikkelingen bij Q-support, de ontwikkelingen bij Q-uestion en de medische ontwikkelingen. Met veel ruimte voor vragen en ontmoeten, ook de gesprekken na de bijeenkomst zijn heel waardevol.

Uiteraard ging de aandacht uit naar de financiële tegemoetkoming. Maar er waren ook heel veel vragen over de warme overdracht naar de gemeenten van herkomst. Ik hoor veel zorgen en die nemen we ons uiteraard ter harte.  Het is een feit dat we, anders dan in de eerste fase, veel meer over moeten laten aan de gemeenten en de reguliere instanties. Dat wil niet zeggen dat de zorgen ons niet raken en dat we de patiënt laten zwemmen.

Deze avonden zijn, zoals altijd, heel waardevol. De vragen tijdens de presentaties zelf maar vooral ook de gesprekken daarna leveren veel op voor ons dagelijks werk. En ik neem na deze avond in ieder geval de opdracht mee om nog eens extra inspanningen te plegen om mensen te informeren over hoe en wanneer zo’n warme overdracht uitgevoerd zal worden. Te beginnen met dit blog.

Vorig jaar november zijn we de nieuwe koers ingeslagen. Mensen zijn benaderd met de vraag of zij prijs stelden op de warme overdracht. Vervolgens kwamen we uit op een getal van zo’n 350 mensen die dat wilden. Mensen die hun begeleidingstraject al hadden afgesloten, hebben we die vraag niet gesteld. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met die groep van 350 patiënten.

Er komen diverse vragen van mensen die nog niet goed weten wat de huidige status van hun dossier is. We zitten nog midden in het proces van de warme overdracht, een aantal patiënten is inderdaad nog niet overgedragen. Dat kan diverse redenen hebben. Of de patiënt heeft nog veel begeleiding nodig van diverse specialisten, of we hebben om diverse redenen nog onvoldoende toegang tot de gemeente gevonden of we zijn gewoon nog niet zover door de hoeveelheid werk die op het bordje van de Q-koortsadviseurs ligt.

De redenen kunnen dan divers zijn, dat maakt de urgentie om u te informeren niet minder groot. Daarom zullen we de komende weken een extra offensief inzetten om u als patiënt ‘bij te praten’ over de huidige stand van zaken.